วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ แบบปรนัย 40 ข้อ พร้อมเฉลย

04 พ.ค. 2022
1686

สวัสดีครับวันนี้ครูเชียงราย มีแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ แบบปรนัย 40 ข้อ พร้อมเฉลย มาให้นักเรียนและผู้ที่สนใจได้ลองศึกษาแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ชุดนี้ดูเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ หวังว่าแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ แบบปรนัย 40 ข้อ พร้อมเฉลย ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ แบบปรนัย 40 ข้อ พร้อมเฉลย

ตอนที่ 1 ข้อสอบคณิตศาสตร์ปรนัย

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ค่าของ x จาก 3(x − 1) < − 18 ตรงกับข้อใด

1) x < − 6

2) x < − 5

3) x < 54

4) x < 55

2. ถ้า x > 0 จะได้ข้อใดไม่ถูกต้อง

1)   > 0

2)   < 0

3)   ≥ 0

4)   = 0

3. ถ้า − 2 < x − 1 < 6 จะได้ข้อใดถูกต้อง

1) − 1 < x < 5

2) − 3 < x < 7

3) − 1 < x < 7

4) − 3 < x < 5

4. ถ้า x ≥ 4 จะได้ข้อใดถูกต้อง

1) 3 ( x − 8 ) ≥ 10

2) 6 − 3 x ≥ 2

3) 2 x ( x + 3 ) ≥ 4

4) 2 x + 1 ≥ 9

5. ถ้า -1 < x < 3 และ -2 < y < 1 แล้วข้อใดถูกต้อง

1) − 1 < x + y < 4

2) − 2 < x + y < 4

3) − 1 < x − y < 2

4) − 2 < x − y < 2

6. ถ้า – 4 < x < 3 และ -1 < y < 10 แล้วข้อใดถูกต้อง

1) − 4 < x y < 30

2) − 3 < x y < 30

3) − 30 < x y < 30

4) − 40 < x y < 30

7. ข้อใดถูกต้อง

1) ถ้า 1 − x < 0 จะได้ x < − 1

2) ถ้า 1 − x < 0 จะได้ x > − 1

3) ถ้า 1 − x < 0 จะได้ x < 1

4) ถ้า 1 − x < 0 จะได้ x > 1

8. ถ้า  ≥ 7x + 1 จะได้ ค่าของ x ตรงกับข้อใด

1) x  ≥ − 11

2) x  ≥ −  

3) x ≤− 11

4) x  ≤ −                      

9. มีลูกกวาดในโหลเป็นสีชมพู 40 เม็ด สีแดง 26 เม็ด สีขาว 48 เม็ด และสีเหลืองกับสีเขียวมีสีละ 20 เม็ด ถ้าหยิบลูกกวาดจากโหล 1 เม็ด โอกาสจะได้สีใดมากที่สุด

1) สีชมพู

2) สีแดง

3) สีขาว

4) สีเขียว

10. จากข้อ 9 ความน่าจะเป็นจะหยิบได้สีแดงตรงกับข้อใด

1)  

2)  

3)  

4)  

11. จากข้อ 9 ข้อใดถูกต้อง

1) ความน่าจะเป็นจะหยิบได้สีขาวมากที่สุด

2) ความน่าจะเป็นจะหยิบได้สีแดงน้อยที่สุด

3) ความน่าจะเป็นที่จะหยิบสีใด ๆ ได้เท่ากัน

4) ความน่าจะเป็นที่หยิบสีชมพูมากที่สุด

12. วินัยซ้อมยิงปืน เขายิงไปแล้ว 10 ครั้ง ถูกเป้าที่กำหนด จงหาความน่าจะเป็นที่จะยิงครั้งที่ 11 แล้วถูกเป้าที่กำหนด

1) 1

2) 0

3)  1/2      

4)  1/1c

13. ชวนเพื่อนไปกินข้าว 2 คน แล้วข้อใดถูกต้อง

1) โอกาสที่เพื่อนจะไปทั้งคู่มากกว่าไม่ไปทั้งคู่

2) โอกาสที่เพื่อนจะไม่ไปทั้งคู่มากกว่าไปทั้งคู่

3) โอกาสที่จะไปทั้งคู่เท่ากับไม่ไปทั้งคู่

4) สรุปไม่ได้ต้องดูก่อนว่าคนใดชอบไปหรือไม่ชอบไป

14. ซื้อขนมมา 2 ชนิดแตกต่างกัน ชนิดที่ 1 มี 2 ห่อ ชนิดที่สองมี 5 ห่อ ถ้ากินชนิดที่สองไปแล้ว 2 ห่อ จะกินครั้งที่ 3 จะมีโอกาสตรงกับข้อใด

1) ได้กินชนิดที่หนึ่งมากกว่าชนิดที่สอง

2) ได้กินชนิดที่หนึ่งน้อยกว่าชนิดที่สอง

3) ได้กินชนิดที่หนึ่งเท่ากับชนิดที่สอง

4) สรุปไม่ได้

15. มีถุงเท้า 3 คู่ แตกต่างกัน ถ้าหยิบมาแล้วข้างหนึ่ง จะหยิบอีกข้างหนึ่งขึ้นมาความน่าจะเป็นที่จะได้ตรงคู่กัน คือข้อใด

1)  

2)  

3)  

4)  

16. ข้อใดถูกต้อง

1) ความน่าจะเป็นหาเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นจำนวนบวกเสมอ

2) ความน่าจะเป็นหาเหตุการณ์ต่าง ๆ จะน้อยกว่า 1

3) ความน่าจะเป็นหาเหตุการณ์ต่าง ๆ จะไม่เกิน 100 %

4) ความน่าจะเป็นหาเหตุการณ์ ไม่มีโอกาสเป็น 0 หรือ 1 ได้เลย

17. โยนเหรียญ 2 อัน 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้ หัวทั้งสองเหรียญตรงกับข้อใด

1)  1/2

2)  2/3

3)  1/4

4)  3/4

18. แบ่งกลุ่มนักเรียน 15 คน ออกเป็นกลุ่มละ 3 คน เพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมเป็นผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน ความน่าจะเป็นที่ครูจะรอพบกลุ่มทำเวรวันจันทร์หรือวันพุธตรงกับข้อใด

1)  1/5

2)  2/5

3)  3/5

4)  4/5

19. มีลูกปิงปอง 20 ลูก ในกล่องทึบแสง แต่ละลูกติดหมายเลข ลูกละ 1 หมายเลขไม่ซ้ำกัน ตั้งแต่ 1-20 ตามลำดับ ความน่าจะเป็นที่หยิบลูกปิงปอง 1 ลูก แล้วได้แต้มเป็นจำนวนเฉพาะตรงกับข้อใด

1) 20 %

2) 25 %

3) 40 %

4) 45 %

20. จากข้อ 19 ความน่าจะเป็นที่หยิบแล้วได้หมายเลข ตั้งแต่ 7 ถึง 15 ตรงกับข้อใด

1) 0.40

2) 0.45

3) 0.50

4) 0.55

21. โยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง จะได้ข้อใดไม่ถูกต้อง

1) ความน่าจะเป็นที่ได้แต้มคู่ คือ 0.5

2) ผลต่างของความน่าจะเป็นที่ได้แต้มเกิน 4 กับได้แต้มไม่เกิน 2 คือ 1 / 3

3) ความน่าจะเป็นของการได้แต้ม 1 แล้วได้แต้ม 6 เท่ากันคือ 1 / 2

4) ความน่าจะเป็นของการได้แต้มไม่เกิน 3 แล้วมากกว่า 3 เท่ากันคือ 0.5

22. หยิบลูกบอลสีจากกล่อง 1 ลูกซึ่งมีบอลสีแดง 3 ลูก สีขาว  8 ลูก สีน้ำเงิน 4 ลูก ความน่าจะเป็นหยิบได้บอลสีขาวมากกว่าสีน้ำเงินเท่าไร

1)  4/15      

2)  2/5

3)  8/5

4)  1/3

23. โยนลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มเหมือนกันตรงกับข้อใด

1) 33.33 %

2) 17 %

3) 33  %

4) 16  %

24. ความน่าจะเป็นที่จะจัดเรียงคำที่มีความหมายจากอักษร 3 ตัว คือ o n t ตรงกับข้อใด

1)  1/2

2)  1/3

3)  2/3

4)  3/4

25. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์มีข้อสอบ 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ความน่าจะเป็นที่สอบได้คะแนนมากกว่า 10 คะแนน ตรงกับข้อใด

1)  1/2

2)  10/21

3)  11/21

4)  12/21

26. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลสีขาว 10 ลูก และสีดำอีกจำนวนหนึ่ง ถ้าความน่าจะเป็นที่หยิบลูกบอลลูกหนึ่งเป็นสีดำเท่ากับ  แล้วลูกบอลสีดำจะมีกี่ลูก

1) 5

2) 8

3) 12

4) 15

27. ห้องประชุมหนึ่งมี 4 ประตู เป็นประตูใหญ่ 2 ประตู ประตูเล็ก 2 ประตู ความน่าจะเป็นที่ชายคนหนึ่งจะเดินเข้าแล้วออกจากห้องประชุมขนาดเดียวกันตรงกับข้อใด

1)  1/4

2)  1/2

3)  3/4

4)  3/8

28. หยิบไพ่ 1 ใบ จากสำรับจะได้ข้อใดถูกต้อง

1) ความน่าจะเป็นที่หยิบได้ดอกโพดำเป็น 25 %

2) ความน่าจะเป็นที่หยิบได้ไพ่สีแดงเป็น 50 %

3) ความน่าจะเป็นที่หยิบได้ไพ่โพดำและโพแดงเท่ากันคือ 50 %

1) ข้อ (1) และข้อ (2)

2) ข้อ (1) และข้อ (3)

3) ข้อ (2) และข้อ (3)

4) ข้อ (1), ข้อ (2) และข้อ (3)

29. ในการโยนเหรียญ 3 อัน 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะหงายด้านก้อย 1 เหรียญตรงกับข้อใด

1) 30 %

2) 32.5 %

3) 35 %

4) 37.5 %

30. ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 3 คน ข้อใดไม่ถูกต้อง

1) เป็นเพศเดียวกัน .25%

2) เพศหญิงทั้ง 3 คน 12.5%

3) เพศชายทั้ง 3 คน 12.5 %

4) เพศชายทั้งหมด หรือ เพศหญิงทั้งหมด 12.5 %

31. สุ่มหยิบตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัวจาก “THAILAND” ความน่าจะเป็นที่ได้เป็นพยัญชนะตรงกับข้อใด

1)  1/4

2)  3/8

3)  1/2

4)  5/8

32. นำเลขโดด 3 ตัว คือ 1, 2, 3 มาเขียนแทนจำนวนที่น้อยกว่า 200 โดยตัวเลขไม่ซ้ำกันจะมีความน่าจะเป็นได้ตรงกับข้อใด

1)  1/3

2)  4/15

3)  14/15

4)  14/15

33. การหยิบขนม 2 ถุง พร้อมกันจากตะกร้าซึ่งมีขนม 5 ชนิด แตกต่างกันความน่าจะเป็นที่จะได้ขนมบัวลอย 1 ถุง ตรงกับข้อใด

1)  2/5

2)  1/2

3)  1/3

4)  2/3

34. เด็ก 4 คน เข้าแถวซื้ออาหารของโรงเรียน ถ้าใน 4 คนนี้มีคู่แฝดอยู่ 1 คู่ ความน่าจะเป็นที่คู่แฝดนี้จะอยู่ด้านหลังของคู่แฝดน้องตรงกับข้อใด

1)  1/4

2)  2/5

3)  6/23

4)  7/24

35. วงล้อแบ่งพื้นที่เท่า ๆ กัน 10 ส่วน เป็นสีแดง 2 ส่วน ดำ 3 ส่วน เหลือง 4 ส่วน และขาว 1 ส่วน ความน่าจะเป็นที่หมุนวงล้อแล้วหัวลูกศรจะหยุดที่พื้นที่สีใดน้อยที่สุด

1) สีแดง

2) สีดำ

3) สีขาว

4) สีเหลือง

36. นักเรียน 45 คน เป็นชาย 25 คน หญิง 20 คน ต้องมาเลือกหัวหน้าห้องโดยวิธีจับฉลากเมื่อได้แล้วจะจับฉลากเป็นรองหัวหน้าต่อมา ข้อใดถูกต้อง

1) โอกาสชายเป็นหัวหน้าห้อง 0.04 หญิงเป็นรองหัวหน้าห้อง 0.05

2) ถ้าได้ชายเป็นหัวหน้าห้องแล้วจะได้หญิงเป็นรองหัวหน้าห้อง 0.05

3) ความน่าจะเป็นที่จะได้หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องเป็นชายทั้งคู่ เป็นหญิงทั้งคู่  

4) ความน่าจะเป็นที่จะได้หัวหน้าเป็นชายและรองหัวหน้าเป็นหญิง  

37. ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 3 ฉบับหมายเลขแตกต่างกัน ความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ซึ่งมี 4 รางวัล โดยไม่ซ้ำกัน ตรงกับข้อใด

1) 0.003

2) 0.004

3) 0.001

4) 0.012

38. โยนลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มทั้งสองหารด้วย 2 หรือ 3

1)  1/3

2)  2/3

3)  1/2

4)  5/6

39. รายงานแสดงเกี่ยวกับการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ยี่ห้อ โดยผ่าการตรวจสอบคุณภาพ

ผลิต ACER 1,2000 เครื่อง ผ่านการตรวจ 450 เครื่อง

ผลิต SUOA 3,000 เครื่อง ผ่านการตรวจ 1,400 เครื่อง

ผลิต VAIO 2,500 เครื่อง ผ่านการตรวจ 1,700 เครื่อง

กระบวนการผลิตยี่ห้อใดเสียหายน้อยที่สุด

1) ACER

2) VAIO

3) ACER และ SVOA

4) SVOA และ VAIO

40. จากข้อ 39 ACER มีความเสียหายตรงกับข้อใด

1) 37.5 %

2) 43.5%

3) 51.5%

4) 62.5%

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ 40 ข้อ 40 คะแนน

1.2)2.2)3.3)4.4)5.4)6.4)7.4)8.4)9.3)10.3)
11.1)12.3)13.3)14.2)15.3)16.3)17.3)18.2)19.3)20.2)
21.3)22.1)23.4)24.2)25.3)26.3)27.2)28.1)29.3)30.1)
31.4)32.1)33.1)34.1)35.3)36.3)37.3)38.4)39.2)40.4)

อ้างอิง

https://www.trueplookpanya.com
https://mathpaper.net
https://www.ipst.ac.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]