วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ตัวอย่างแจก Template แผนการสอนหน้าเดียว

ครูทุกสาขาสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับ แนวคิดในการเขียนแผนหน้าเดียว ของครูชาวญี่ปุ่น ที่ชื่อว่าคุณครูยามาดะ ริซาโกะ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน Zao Nidai Shougakko จากจังหวัดยามางาตะ จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์เพื่อออกแบบแผนการจัดการ เรียนรู้แบบหน้าเดียวในประเทศไทย จากโปรมแกรม PowerPoint และนำมาทดลองใช้จริงในห้องเรียน เกิดประโยชน์ขึ้นดังนี้
1.รู้ได้ทันทีว่าจะสอนอะไร
2.เราสามารถเห็นภาพรวมที่เป็นความต้องการจะคาดหวังกับเด็ก
3.การใช้ภาพสัญลักษณ์และสีสรรค์ประกอบในการเขียนแผน นอกจากจะทำให้ดูสวยงามและน่าจับต้อง

อ้างอิง
https://inskru.com/idea/-Mnz8TQr14zxymSjiGZQ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
ฟ้าใส เมื่อ 03/05/2022 09:14

ดีมาก