วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2565

02 พ.ค. 2022
208

ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2565 การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil (สำหรับวันรับสมัครสอบ Paper&Pencil จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) ดังนั้น ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 (เว้นแต่กรณีที่ผู้สมัครสอบทั้ง 10 รอบสอบ มีการสมัครสอบครบตามจำนวนที่นั่งสอบทั้ง 105,174 ที่นั่งสอบ ก่อนวันที่กำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

อ้างอิง
https://job3.ocsc.go.th

http://45.121.60.202/ocscnews/OCS_016501_20220429_1.pdf

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]