วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ค่าคะแนนสถิติพื้นฐาน GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปี 2565

01 พ.ค. 2022
1019

TCAS65: ค่าคะแนนสถิติพื้นฐานของการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปี 2565 และ การแจกแจงความถี่ของช่วงคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปี 2565 (ปรับปรุง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)

ค่าคะแนนสถิติพื้นฐาน ของการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปี 2565

ความถี่ของคะแนน GAT/PAT

ความถี่ของช่วงคะแนน วิชาสามัญ

อ้างอิง
https://www.mytcas.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]