วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

กรอกข้อมูลล่วงหน้า เพื่อเตรียมการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 2565

01 พ.ค. 2022
736

ระบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้า เพื่อเตรียมการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 2565

กรอกข้อมูลล่วงหน้า เพื่อเตรียมการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 2565

Q: ทำไมต้องกรอกข้อมูลล่วงหน้าเพื่อเตรียมการก่อนสมัครสอบ
A: เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในวันสมัครสอบจริง ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด แค่เพียงกรอก
เลขบัตรประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษาที่จะสมัครสอบ และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน หรือสแกน QR CODE เพื่อชำระเงินตามช่องทางที่กำหนด

Q: ผู้ที่ไม่กรอกข้อมูลล่วงหน้ามีสิทธิสมัครภาค ก หรือไม่
A: สามารถสมัครสอบได้ โดยกรอกข้อมูลทั้งหมดในวันรับสมัครสอบ ซึ่งจะใช้เวลานานกว่า
ผู้ที่ได้กรอกข้อมูลล่วงหน้าแล้ว

Q : ใครบ้างที่มีสิทธิกรอกข้อมูลล่วงหน้า
A: บุคคลที่สนใจจะสมัคสอบภาค ก ของสำนักงาน ก… ทุกคน สามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้

Q: กรอกข้อมูลแล้วต้องสมัครสอบอีกหรือไม่
A : ผู้ที่กรอกข้อมูลล่วงหน้าแล้ว เมื่อถึงวันสมัครสอบจริงต้องเข้าระบบรับสมัครสอบเพื่อกรอก
เลขบัตรประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษาที่จะสมัครสอบ และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินหรือสแกน
QR CODE เพื่อชำระเงินตามช่องทางที่กำหนด

Q: การกรอกข้อมูลล่วงหน้าต่างกับการสมัครอย่างไร
A :
1. การกรอกข้อมูลล่วงหน้าเพื่อเตรียมการสมัครสอบ “ไม่ใช่การสมัครสอบ” แต่เป็นการ
กรอกข้อมูลเพื่อให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง ซึ่งจะช่วย
ลดขั้นตอนวันสมัครสอบจริง
2. การสมัครสอบเป็นการยืนยันข้อมูลประจำตัว และชำระเงินเพื่อให้ได้ที่นั่งสอบ
ที่ต้องการ C&A

Q : สามารถแก้ไขข้อมูลที่กรอกไปแล้วได้หรือไม่
A : กรอกข้อมูลล่วงหน้าแล้วยังสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้ ยกเว้นชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน
เลขหลังบัตร วัน เดือน ปีเกิด

Q : ระบบกรอกข้อมูลจะแจ้งผลให้ทราบอย่างไร ว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่
A : เมื่อกรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลแล้ว ระบบจะแจ้งผลให้ทราบทางเว็บไซต์ https://ob3.ocsc.go.th ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากยืนยันการกรอกข้อมูล

Q : หากระบบแจ้งว่าผลว่า “ข้อมูลของท่นไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง”
ต้องทำอย่างไร
A : ให้เข้าเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชนล่าสุดใหม่อีกครั้ง
ให้ถูกต้อง

Q : หากข้อมูลที่กรอกถูกต้องตามฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วต้องทำอย่างไร
A : รอสมัครสอบจริงอีกครั้ง เมื่อมีประกาศรับสมัครสอบภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

อ้างอิง
http://45.121.60.202/ocscnews/Q&A.pdf
http://45.121.60.202/ocscnews/OCS_016501_20220429_1.pdf

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]