วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566

TCAS คืออะไร ? Thai University Central Admission System

TCAS คืออะไร ?

TCAS : Thai University Central Admission System

ระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ TCAS เริ่มใช้ในปี 2561 ย่อมาจาก Thai University Central Admission System  การสอบนี้ไม่ใช่ระบบเอนทรานซ์ แต่เป็นการรวมการรับนักศึกษามาไว้ด้วยกัน ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกโดย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

TCAS65 แบ่งการรับออกเป็น 4 รอบ ประกอบไปด้วย
– รอบที่ 1 รอบ Portfolio (รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน)
– รอบที่ 2 รอบ Quota (รอบโควตา)
– รอบที่ 3 รอบ Admission (รอบแอดมิชชั่น)
– รอบที่ 4 รอบ Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ

อ้างอิง
https://www.mytcas.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]