วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

รวมแนวข้อสอบ tu get สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

29 เม.ย. 2022
1810
รวมแนวข้อสอบ tu get สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวมแนวข้อสอบ tu get สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TU-GET คือ ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ  Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension

Thammasat University General English Test (TU-GET)

The TU-GET is a test of English language proficiency required for Thammasat University’s undergraduate and graduate students. Interested people may take the test to measure their competency in English language use.

ตัวอย่างข้อสอบ TU-GET

TU-GET Paper-based (PBT)

ลักษณะข้อสอบ ประกอบด้วย

PartQuestion itemsPoints
1. Structure    A. Error identification    B. Sentence completion251312250
2. Vocabulary    A. Cloze    B. Synonyms251510250
3. Reading50500
Total1001,000

ตัวอย่างข้อสอบ TU-GET Paper-based (PBT) คลิก

TU-GET Paper-based (PBT)

ลักษณะข้อสอบ ประกอบด้วย

PartQuestion itemsPoints
1. Reading3030
2. Listening3030
3. Speaking130
4. Writing130
Total62120

ตัวอย่างข้อสอบ TU-GET Computer-based (CBT) คลิก

อ้างอิง
http://public.litu.tu.ac.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]