วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ประกวดตราสัญลักษณ์ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

28 เม.ย. 2022
455

ใกล้หมดเขตแล้ว ประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ” ปี 2566 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนตราสัญลักษณ์เดิม และเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และเป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้มีส่วนร่วมคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ

  • ต้องสื่อถึงการเฉลิมฉลองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
  • สามารถออกแบบผลงานได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ และไม่จำกัดการใช้สีในการออกแบบ
  • จะต้องมีข้อความ “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566” และตัวอักษรที่ใช้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
  • ต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงาน
  • ต้องเกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง ไม่ได้ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบจากผลงานของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น อีกทั้งผลงานตังกล่าวยังไม่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาก่อน
  • ผลงานการออกแบบให้อยู่บนพื้นหลังสีขาว ขนาด A4 พร้อมบรรยายแนวคิดการออกแบบ
  • ส่งผลงานได้สูงสุดไม่เกินคนละ 3 ผลงาน แต่มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

ผู้สนใจเข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://www.moe.go.th/กระทรวงศึกษาธิการ-ขอเช-2/ โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มี 3 ช่องทางในการสมัคร คือ

  • ส่งด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันและเวลาราชการ
  • ส่งทางไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซอง ดังนี้ เรียน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 พร้อมวงเล็บมุมชอง “ประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ” โดยจะถือวันประทับตรา ณ ไปรษณีย์ตันทางเป็นวันส่งใบสมัครและผลงาน หากพ้นกำหนดวันที่ปิดรับสมัครจะไม่รับพิจารณา
  • ส่งทางออนไลน์ e-Mail: [email protected]

รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ 35,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ 4 ระดับ ๆ ละ 10,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 75,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02 281 9264, 02 281 1753
ในวันและเวลาราชการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]