วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งผลงานภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2565 นี้

ครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งผลงานภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2565 นี้

ครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งผลงานภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2565 นี้

โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564

คำชี้แจง การรายงานผลเพื่อคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564

ในการดำเนินโครงการ (Project) “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-19

ครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข
ครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข

1. ผู้ส่งผลงานทุกท่าน
1.1 รายงานผลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
1.2 ระบุรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมที่ทำให้ชัดเจน กระชับ ครบถ้วนทุกหัวข้อตามแบบฟอร์มรายงานผล (เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครูผู้ส่งผลงาน)
1.3 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานได้ที่

2. เนื้อหาการรายงาน (พิมพ์)
2.1 จำนวนหน้าในการรายงาน
– ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวมภาพประกอบแล้ว
– ขนาดตัวพิมพ์ 16
– หากเกิน 10 หน้า A4 ตามที่กำหนดหน้าต่อไปจะไม่มีผลต่อการให้คะแนน

3. ระยะเวลา และช่องทางการส่งผลงานส่งผลงานภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2565 ในเวปไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com เท่านั้น โดยแนบเป็นไฟล์ PDF (ส่งได้ทุกวัน-เวลาไม่มีวันหยุดหรือเวลาราชการ)

4. กรณีไม่ผ่านการคัดเลือก
1. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานไม่ตรงตามเงื่อนไขในโครงการฯ
2. คัดลอกผลงาน
– ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในหัวข้อใดก็ตาม ทั้งช่วงที่ 1 และช่วงรายงานผลโครงการ
– นำผลงานของผู้อื่นมาดัดแปลง หรือจ้างผู้อื่นทำ
3. ส่งข้อมูลไม่ครบตามเงื่อนไข เช่นส่งผลงานช่วงที่ 1 แต่ไม่รายงานผลมา
4. ส่งรายงานผลไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดคือ 1-30 เมษายน 2565

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่จะนำเสนอผลงานผ่าน zoom ในวันที่ 10 มิ.ย.65
และนำเสนอผ่าน zoom 15-30 มิ.ย.65
ประกาศผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

ครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ส่งผลงานภายในวันที่ 1-30 เมษายน 2565 นี้

อ้างอิง
https://ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com/ครูดีไม่มีอบายมุข/
https://ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 5]
3 ความคิดเห็น
นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์ เมื่อ 28/04/2022 10:17

ส่งโครงการ (Project) ไปแล้ว พอมาส่งรายงานระบบบอกไม่มีชื่อในระบบค่ะ

นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์ เมื่อ 28/04/2022 10:17

นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์ ส่งครบถ้วนทุกขั้นตอน ไม่มีประกาศรายชื่อ อยากทราบสาเหตุ เหตุผลครับ

นางสาวสังวาลย์ ทรัพย์อนันต์ เมื่อ 28/04/2022 10:17

ส่งแล้วไม่มีชื่อ