วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

สมัครสอบ ก.พ. 65 ภาค ก. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้า ที่นี่

สมัครสอบ ก.พ. 65 ภาค ก. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้า ที่นี่ได้เลย วันนี้ครูเชียงรายนำข้อมูลมาฝากทุกท่านครับ

สมัครสอบ ก.พ. 65 ภาค ก. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้า ที่นี่ ไม่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากในวันรับสมัครสอบจริง ทำให้การสมัครสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ระบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้า เพื่อเตรียมการสมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. (การกรอกข้อมูลนี้ไม่ใช่การสมัครสอบ)

– เป็นระบบให้ผู้สนใจที่จะสมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าวัตถุประสงค์- เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สนใจที่จะสมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
– เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
– เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก่อนการรับสมัครสอบจริงประโยชน์สำหรับผู้กรอกข้อมูลล่วงหน้า
– ไม่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากในวันรับสมัครสอบจริง
– ทำให้การสมัครสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
– ทำให้ลดความหนาแน่นในการเข้าเว็บไชต์ในวันรับสมัครจริง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้าฯ

อ้างอิง
https://job3.ocsc.go.th
https://ocsc2.job.thai.com
https://www.kruchiangrai.net

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]