วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

ประกาศสอบ ก.ศ.น. 2564 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัพเดท 21 เมษายน 2565

25 เม.ย. 2022
1148

ประกาศสอบ ก.ศ.น. 2564 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัพเดท 21 เมษายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตัวสอบ 6427010100001 – 6427010101250 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตัวสอบ 6427010101251 – 6427010102500 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตัวสอบ 6427010102501 – 6427010103750 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตัวสอบ 6427010103751 – 6427010105000 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตัวสอบ 6427010105001 – 6427010106559 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตัวสอบ 6427010200001 – 6427010201250 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตัวสอบ 6427010201251 – 6427010202500 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตัวสอบ 6427010202501 – 6427010203750 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตัวสอบ 6427010203751 – 6427010205000 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตัวสอบ 6427010205001 – 6427010206250 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตัวสอบ 6427010206251 – 6427010207500 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตัวสอบ 6427010207501 – 6427010208750 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตัวสอบ 6427010208751 – 6427010210000 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตัวสอบ 6427010210001 – 6427010211011 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 3 บรรณารักษ์ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 2 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) ตำแหน่งที่ นักจัดการงานทั่วไป คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564
หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป ตำแหน่งที่ 3 บรรณารักษ์
 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

อ้างอิง http://www.nfe.go.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]