วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

การประกาศคะแนน กสพท ปีการศึกษา 2565

20 เม.ย. 2022
769
ที่มา https://www.thebangkokinsight.com

การประกาศคะแนน กสพท ปีการศึกษา 2565

ประกาศคะแนน วิชาเฉพาะแพทย์
20 เม.ย. 65

ประกาศคะแนน วิชาสามัญ
20 เม.ย. 65

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 64
บางเรื่องยังต้องรอประกาศเพิ่มเติม / อาจมีการเปลี่ยนแปลง

คลิกเข้าดูคะแนนที่ Link นี้
https://www9.si.mahidol.ac.th/

ขอให้ผู้เข้าสอบติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ กสพท

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]