วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

Timeline ม.6 รุ่น DEK66 สรุปจากกำหนดการ ทปอ. มีทั้งกำหนดการสอบ และ TCAS

19 เม.ย. 2022
860

Timeline ม.6 รุ่น DEK66 สรุปจากกำหนดการ ทปอ. มีทั้งกำหนดการสอบ และ TCAS

กำหนดการ DEK66 สรุปจาก ทปอ.

27-28 ส.ค. 65
สอบเด็กดีพรีแอด 66 sอบ TGAT TPAT (เว็บเด็กดี)

ก.ย. 65
เปิดสมัครสอบ TPAT1 กสพท. มีเฉพาะรูปแบบ Paper

1 – 10 พ.ย. 65
เปิดสมัครสอบ TGAT, TPAT2-3-4

24 พ.ย. – 12 ธ.ค. 65
พิมพ์บัตรเข้าสอบ TGAT, TPAT2-3-4

19-20 พ.ย. 65
สอบเด็กดีพรีแอด 66 sอบ A-Level (เว็บเด็กดี)

ธ.ค. 65
เปิดรับสมัคร TCAS sอบ 1 Portfolio

10-12 ธ.ค. 65
สอบ TGAT, TPAT2-3-4

15 ธ.ค. 65
ประกาศผลสอบ TGAT, TPAT2-3-4 รูปแบบสอมผ่าน Com

16-23 ธ.ค. 65
ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT, TPAT2-3-4 รูปแบบสอนฝาน Com

17 ธ.ค. 65
สอบ TPAT1 กสพท. มีเฉพาะรูปแบน Paper

7 ม.ค. 66
ประกาศผลสอบ TGAT, TPAT2-3-4 รูปแบบสอบผ่าน Paper

8-15 ม.ค. 66
ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT, TPAT2-3-4 รูปแบบสอนผ่าน Paper

ก.พ. 66
เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 2 โควตา

1-10 ก.พ. 66
เปิดสมัครสอบ A-Level มีเฉพาะรูปแบน Pa

7-8 ก.พ. 66
ยืนยันสิทธิ์ TCAS sอบ 1 Portfolio

9 ก.พ. 66
สละสิทธิ์ TCAS sอบ 1 Portfolio

24 ก.พ. – 20 มี.ค. 66
พิมพ์บัตรเข้าสอบ A-Level

18-20 มี.ค. 66
สอบ A-Level มีเฉพาะรูปแบบ Peper

17 ม.ย. 66
ประกาศผลสอบ A-Level

18-25 ม.ย. 66
ขอทบทวนผลคะแนนสอบ A-Level

1-10 พ.ค. 66
เปิดรับสมัคร TCAS sอบ 3 Admission

4-5 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบ 2 โควตา

6 พ.ค. 66
สละสิทธิ์ TCAS รอบ 2 โควตา

17 พ.ค. 66
ประกาศผล TCAS รอบ 3 Admission ครั้งที่ 1

17-18 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบ 3 Admission ครั้งที่ 1

23 พ.ค. 66
ประกาศผล TCAS รoบ 3 Admission ครั้งที่ 2

24 พ.ค. – 5 มิ.ย. 66
เปิดรับสมัค TCAS sอบ 4 Direct Admission

8 มิ.ย. 66
ประกาศผล TCAS รอบ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1

18 มิ.ย. 66
ประกาศผล TCAS sอบ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2

ที่มา https://www.mytcas.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]