วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

เช็คกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. 2564 ได้ที่นี่เลย

18 เม.ย. 2022
367

มาแล้วจ้า เช็คกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. 2564 ได้ที่นี่เลย และการอัปโหลดรูปถ่ายและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

สอบภาค ก. 8 พ.ค. 65
วันที่ 4 พ.ค. 65 (อัปโหลดรูปถ่าย)
วันที่ 8 พ.ค. 65 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้

วันที่ 29 พ.ค. 65
อัพโหลดรูปถ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 พ.ค. และวันที่ 9- 25 พ.ค. 65
การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 29 พ.ค. 65 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศให้ทราบต่อไป

สำนักงาน ก.พ.กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 https://ocsc.go.th/node/7854

กำหนดการอัปโหลดรูปถ่ายและการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 https://ocsc.go.th/node/7857


สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. 2564 ได้ที่นี่เลย

1. กำหนดการอัปโหลดรูปถ่ายและการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

2. วิธีการอัปโหลดรูปถ่ายที่ถูกต้อง

รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ

หมายเหตุ: *หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้*

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://job2.ocsc.go.th
หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. 2564 ได้ที่นี่เลย https://ocsc9.thaijobjob.com/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]