แจ้งปฏิทินการสอบและการคัดเลือก TCAS66 แจ้งปฏิทินการสอบและการคัดเลือก TCAS66

ตารางสอบ dek66 สอบอะไรบ้าง สรุป TCAS66 ประเด็นที่ควรรู้

เครดิต พี่ลาเต้ เว็บเด็กดี@lataedekd

แจ้งปฏิทินการสอบและการคัดเลือก TCAS66
แจ้งปฏิทินการสอบและการคัดเลือก TCAS66 ขอบคุณข้อมูลจาก ทปอ.

ตารางสอบ dek66 สอบอะไรบ้าง สรุป TCAS66 ประเด็นที่ควรรู้

 • ข้อสอบวัดความถนัด
  1. ความถนัดทั่วไป : TGAT (Thai General Apititude Test)
  คะแนนเต็ม 300 คะแนน
  แบ่งการสอบเป็น 3 ส่วน
  1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)
  2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)
  3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)
  – การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
  – การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  – การบริหารจัดการอารมณ์
  – การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบต่อสังคม
  2. วัดความถนัดทางวิชาชีพ : TPAT (Thai Professional Aptitude Test)
  แบ่งการสอบเป็น 5 ความถนัด
  1. ความถนัดแพทย์ (กสพท. มี 3 พาร์ท เช่นเดิม)ga
  2. ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
  3. ความถนัดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
  4. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 • ข้อสอบวัดความรู้
  1. ความวัดรู้ประยุกต์ (Applied Knowledge Level : A-Level) = วิชาสามัญ
  แบ่งการสอบเป็น 9 วิชา
  1. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ประยุกต์
  ประกอบด้วย 2 ส่วน
  – คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  – คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
  2. วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
  3. วิชาสามัญ ฟิสิกส์
  4. วิชาสามัญ เคมี
  5. วิชาสามัญ ชีววิทยา
  6. วิชาสามัญ ภาษาไทย
  7. วิชาสามัญ สังคมศึกษา
  8. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
  9. วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ
  – วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเศส
  – วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาเยอรมัน   
  – วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น   
  – วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน     
  – วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาบาลี     
  – วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาเกาหลี

TCAS66 สอบเมื่อไหร่

 • ความถนัดทั่วไป : TGAT (Thai General Apititude Test)
  เดือนตุลาตม และ/หรือ เดือนธันวาคม 65
 • วัดความถนัดทางวิชาชีพ : TPAT (Thai Professional Aptitude Test)
  เดือนธันวาคม 65
 • ความวัดรู้ประยุกต์ (Applied Knowledge Level : A-Level)
  เดือนมีนาคม 65

การสอบ TCAS66 ยื่นรอบไหนได้บ้าง

 • ความถนัดทั่วไป : TGAT (Thai General Apititude Test)
  ยื่นรอบ Portfolio / Quota / Admission
 • วัดความถนัดทางวิชาชีพ : TPAT (Thai Professional Aptitude Test)
  ยื่นรอบ Portfolio / Quota / Admission
 • ความวัดรู้ประยุกต์ (Applied Knowledge Level : A-Level)
  ยื่นรอบ Quota / Admission
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *