วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

แจกแนวข้อสอบเข้า ม.1 ที่ออกบ่อย จาก O-NET ปี 2564 พร้อมเฉลย

16 เม.ย. 2022
2115

แจกแนวข้อสอบเข้า ม.1 ที่ออกบ่อย จาก O-NET ปี 2564 พร้อมเฉลย

โดยเราได้คิดว่าส่วนใหญ่รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา จะนำมาจาก Test Blueprint ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564

แจกแนวข้อสอบเข้า ม.1 ที่ออกบ่อย ได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ คณิศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ โดยได้สรุปเนื้อหาเข้มข้นที่จำเป็นในการทำข้อสอบ โดยเราได้คิดว่าส่วนใหญ่รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา จะนำมาจาก Test Blueprint ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 โดยเราได้รวบรวม เทคนิคในการทำข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อพิชิตการสอบ เข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง

แจกแนวข้อสอบเข้า ม.1 ที่ออกบ่อย จาก O-NET ปี 2564

ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นำมาประยุกต์ เพื่อจัดสอบเข้า ม.1

  • วิชาภาษาไทย 
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]