วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

สอบ ก.พ. 65 เช็กที่นี่ วันสอบ-สถานที่ เตรียมตัวให้พร้อม

สอบ ก.พ. 65 เช็กที่นี่ วันสอบ-สถานที่ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบ ก.พ. 2564 (2565)

สอบ ก.พ. 65 เช็กที่นี่ วันสอบ-สถานที่ เตรียมตัวให้พร้อม

ผู้สมัครโปรดทราบ

1. สำนักงาน ก.พ. จะประกาศมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทราบภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://job2.ocsc.go.th

2. สำนักงาน ก.พ. จะปิดระบบอัปโหลดรูป ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2565

สอบ ก.พ. 65 เช็กที่นี่ วันสอบ-สถานที่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01. ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02. ศูนย์สอบปทุมธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03. ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04. ศูนย์สอบราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05. ศูนย์สอบชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06. ศูนย์สอบเชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07. ศูนย์สอบพิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08. ศูนย์สอบนครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09. ศูนย์สอบอุบลราชธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. ศูนย์สอบขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. ศูนย์สอบสงขลา

ที่มา https://ocsc9.thaijobjob.com

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]