วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2564 ท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

13 เม.ย. 2022
2048

รับสมัครสรรหาพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2564

ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 05/02/2564

ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารดาวน์โหลด
ใบสมัครสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น
ตำแหน่งและอัตราที่รับสมัครโดยวิธีการสอบคัดเลือก
ตำแหน่งและอัตราที่รับสมัครโดยวิธีการคัดเลือก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรายละเอียด
กลุ่มภาค/เขต ที่ใช้สอบภาคความรู้ความสามารถ
ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบ
คะแนนประวัติการรับราชการ
รูปแบบนำเสนอผลงาน/วิสัยทัศน์
การกำหนดหลักอาวุโสดาวน์โหลด
สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2564 ท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]