วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

ข้อสอบนานาชาติ วิทยาศาสตร์ ระดับประถม 2564

12 เม.ย. 2022
1422

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สอบวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ตัวอย่างไฟล์ ข้อสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร https://issuu.com/panida.t/docs/_2564

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 9 เฉลี่ย: 4.1]