วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลด ข้อสอบคณิตศาสตร์ โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

12 เม.ย. 2022
2347

ข้อสอบคณิตศาสตร์ โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

การที่คณิตศาสตร์มีความสำคัญ เพราะคณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่การคำนวณ แต่คณิตศาสตร์ คือ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นขั้นตอน เพื่อใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ถ้าเด็กมีความสามารถคิดอย่างคณิตศาสตร์ได้จะทำให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เพราะรู้จักคิดวิเคราะห์ มีเหตุผล รู้จักการนำความรู้ไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตและการทำงาน

ทุกปีที่มีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อส่งไปแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ วันนี้ครูเชียงราย เล็งเห็นความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ก็เลยอยากจะให้น้องๆ หนูๆ ผู้ปกครอง ที่สนใจในวิชาคณิตศาสตร์ ได้ลองดาวน์โหลดข้อสอบคณิตศาสตร์ โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ไปทดลอง ทดสอบทำเพื่อใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ซับซ้อน และให้มีความรู้ต่อไป

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ขอบคุณที่มา คลังข้อสอบ มูลนิธิ สอวน.

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]