วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. 2565 เช็คได้ที่นี่

08 เม.ย. 2022
279

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจะปี 2564

ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กําหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2565 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น

สํานักงาน ก.พ. จึงประกาศกําหนดวัน เวลาสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 ในการสอบวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สําหรับการสอบวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 สํานักงาน ก.พ. จะประกาศกําหนดวัน เวลาสถานที่สอบในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2564 เกี่ยวกับมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ทราบภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. ที่ http://job2.ocsc.go.th

ผู้สมัครสอบ ก.พ. สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบได้ 2 แบบ ดังนี้
1. แบบพิมพ์เลขบัตรประชาชนลงระบบ โดยท่านสามารถค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้จากที่นี่!!!

2. แบบค้นหารายชื่อด้วยตนเอง ท่านสามารถค้นหารายชื่อของท่าน เลขที่สมัครสอบ และวัน เวลาสถานที่สอบ ได้จากข้อมูลด้านล่างนี้

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ก.พ. 2565 เช็คได้ที่นี่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01. ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02. ศูนย์สอบปทุมธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03. ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04. ศูนย์สอบราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05. ศูนย์สอบชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06. ศูนย์สอบเชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07. ศูนย์สอบพิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08. ศูนย์สอบนครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09. ศูนย์สอบอุบลราชธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. ศูนย์สอบขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. ศูนย์สอบสงขลา

ที่มา https://ocsc2.job.thai.com/

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]