วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

แจกแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับนักศึกษา และอาจารย์ พร้อมเฉลย

แจกแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับสำหรับนักศึกษา และอาจารย์ ที่มา สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ)

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาชีพครู ฉบับสำหรับนักศึกษา และอาจารย์ พร้อมเฉลย

หลักสูตรการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

  1. ข้อสอบการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  2. ข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  3. ข้อสอบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  4. ข้อสอบการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก
  5. ข้อสอบจิตวิทยา
  6. ข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา
  7. ข้อสอบวัดผลและวิจัยการเรียนรู้
  8. ข้อสอบหลักสูตรและการสอน
  9. ภาคผนวก

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับนักศึกษา

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับอาจารย์

ที่มา สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ)

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
5 ความคิดเห็น
รังสิญา ยิ่งมนต์ เมื่อ 03/04/2022 10:24

เฉลยอยู่ตรงไหนคะ

อยู่ที่ลิงก์ครับผม

ธัญชนก เมื่อ 03/04/2022 10:24

ลิงค์เฉลยอยู่ตรงไหนคะ หาไม่เจอค่ะ

นลิน เมื่อ 03/04/2022 10:24

ลิงก์เฉลยอยู่ตรงไหนคะ

มม เมื่อ 03/04/2022 10:24

หาเฉลยไม่เจอค่ะอยู่ตรงไหนหรอคะ