วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

เช็คที่นี่ได้เลย ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 มาแล้ว

30 มี.ค. 2022
1343

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มอบหมายให้ สทศ. ดำเนินการจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ซึ่งจะประกาศผลสอบในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นั้น ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถตรวจผลคะแนนได้ที่เว็บไซต์ สทศ.  

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2565

การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

เช็คที่นี่ได้เลย ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 มาแล้ว

เข้าสู่ระบบด้วย

  1. เลขประจำตัวประชาชน
  2. รหัสผ่าน

หมายเหตุ :

  • ผู้สมัครที่มีรหัสนักศึกษาประกอบด้วยพยัญชนะภาษาอังกฤษให้กรอกเป็นตัวพิมพ์เล็ก
  • ผู้สมัครที่มีรหัสนักศึกษาประกอบด้วยเครื่องหมายขีดกลาง (-) ไม่ต้องกรอกรวมในรหัสผ่าน
  • ผู้สมัครที่มั่นใจว่าเลขประจำตัวประชาชนหรือรหัสนักศึกษาของท่านถูกต้องแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อ สทศ.

ที่มา http://ksp.niets.or.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]