วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ข้อสอบ GAT ENG 64 พร้อมเฉลย 60 ข้อ 150 คะแนน

29 มี.ค. 2022
2042

ข้อสอบ GAT ENG 64 พร้อมเฉลย 60 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาสอบ 180 นาที

การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

1) Expressions
2) Vocabulary
3) Reading Comprehension
4) Structure and Writing

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ วิชา GAT ความถนัดทั่วไป ส่วน 2 การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]