วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

สสวท. ชวนครูเพิ่มทักษะความรู้อบรมออนไลน์ฟรี 4 หลักสูตร

29 มี.ค. 2022
1131

ปิดเทอมนี้ สสวท. ชวนครูเพิ่มทักษะความรู้อบรมออนไลน์ฟรี! 4 หลักสูตร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อบรมครูออนไลน์ฟรี

ปิดเทอมนี้เพิ่มทักษะความรู้กับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง (Coding for Teacher Plus : C4T Plus) 4 หลักสูตรเลือกเลย

หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch (C4T Plus-Scratch) อบรมวันที่ 23-24 เมษายน 2565

หลักสูตรวิทยาการข้อมูล ระดับมัธยมศึกษา (C4T Plus-Data Science) อบรมวันที่ 23-24 เมษายน 2565 สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและเพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. https://www.facebook.com/oho.ipst วันที่ 18 เมษายน 2565 สมัครที่ https://bit.ly/C4T-APR22-1

สำหรับคุณครูที่สนใจหลักสูตรการอบรมแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (C4T Plus-Unplugged coding for secondary school) ซึ่งอบรมวันที่ 30 เมษายน -1 พฤษภาคม 2565 และ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python (C4T Plus-Python) อบรมวันที่ 30 เมษายน -1 พฤษภาคม 2565 ทั้งสองหลักสูตรนี้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 เมษายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและเพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. https://www.facebook.com/oho.ipst ในวันที่ 25 เมษายน 2565

คุณครูผู้สนใจสมัครที่ https://bit.ly/C4T-APR22-2 ดูรายละเอียดที่ https://www.facebook.com/oho.ips

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น