วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

ผลสอบโอเน็ต ป.6 2565 ล่าสุด สทศ.ประกาศแล้ว!

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศ ผลสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 โดยเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ใน 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ได้แก่

  1. ภาษาไทย
  2. คณิตศาสตร์
  3. วิทยาศาสตร์ 
  4. ภาษาต่างประเทศ

ผลสอบโอเน็ต ป.6 2565 ออกวันไหน?

เว็บไซต์ สทศ. เผยแพร่ประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่โดยวันที่ 24 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

คลิกตรวจสอบ ผลสอบรายบุคคล

คลิกตรวจสอบ ผลสอบรายโรงเรียน

วิธีตรวจ ผลสอบโอเน็ต ป.6 2565 รายบุคคล

  1. หลังจากที่คลิก ผลสอบรายบุคคล
  2. กดปุ่ม “กรุณาเลือกปีการศึกษา” เช่น ปีการศึกษาที่สอบ 2564)
  3. กดปุ่ม “กรุณาเลือกระดับชั้น” เช่น เลือกระดับชั้น ป.6)
  4. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  5. กรอกรหัสป้องกันที่แสดง 
  6. กดปุ่ม “สอบถาม”
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]