วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

แจกแนวข้อสอบเข้า ม.1 ทุกวิชา พร้อมเฉลย ไฟล์เวิร์ด 2565

15 มี.ค. 2022
4126

แจกแนวข้อสอบเข้า ม.1 ทุกวิชา พร้อมเฉลย ไฟล์เวิร์ด 2565 รายละเอียดตามภาพเลยมีให้ดาวน์โหลดในเว็บครับ

แจกแนวข้อสอบเข้า ม.1 ทุกวิชา พร้อมเฉลย ไฟล์เวิร์ด 2565

การสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 นั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก และเป็นการปูทางไปสู่อนาคตที่สดใสสำหรับน้องๆนักเรียนที่จบ ป.6 เลยก็ว่าได้ ที่จะต้องเตรียมเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ ม.1 นั่นเอง ดังนั้นการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก วันนี้ครูเชียงรายเลยจะมาแนะนำข้อสอบเข้า ม.1 โดยข้อสอบที่นำมาให้ดาวน์โหลดไปศึกษานั้น เป็นข้อสอบมาตรฐานของ ป.6 แต่คิดว่าน่าจะเป็นข้อสอบที่กรรมการของแต่ละโรงเรียนนำไปเป็นตัวอย่างการออกข้อสอบเข้าเรียน ม.1 แน่นอน

ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาดนตรี – นาฎศิลป์
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาทัศนศิลป์
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาประวัติศาสตร์
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาพระพุทธศาสนา
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ (Smile)
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 11 เฉลี่ย: 3]
2 ความคิดเห็น
ทิพย์วิมล นิสา เมื่อ 15/03/2022 21:11

อยากได้แนวข้อสอบ สอบเข้าม.1

บัวศรี เหลื่อมนอก เมื่อ 15/03/2022 21:11

อยากได้วิชาสังคม ประวัติค่ะ