วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

วิธีสอบภาค ค ครูผู้ช่วย และคำถามในการสอบ ภาค ค

วิธีสอบภาค ค ครูผู้ช่วย และคำถามในการสอบภาค ค

สอบภาค ค ครูผู้ช่วยทำยังไง

การสอบภาค ค ครูผู้ช่วย ครั้งนี้มีการสอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน ซึ่งผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมสื่อการสอนแผนการสอนมาสอนในห้องสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการสมมุติเป็นนักเรียน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนที่กรรมการได้ให้ตามเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ภาค ค 

ในการสอบครั้งนี้มีการบันทึกวีดีโอตอนสาธิตการสอนด้วยเพื่อป้องกันการท้วงติง ว่าทำไมได้คะแนนน้อย และเป็นหลักฐานในการยืนยันให้ผู้เข้าสอบที่อยากรู้คะแนนขอตัวเองว่าทำไมได้คะแนนมาก คะแนนน้อย 

สำหรับการสอบ ภาค ค ครูผู้ช่วย สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมตัวเลยก็คือ ผลงานด้านวิชาการ ผลงานของผู้เรียน ผลงานด้านการจัดการศึกษา และสื่อการสอนที่จะมานำเสนอในการสอนว่าสอนอย่างไรให้ผู้เรียนได้เข้าใจและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ยกระดับความรู้ของผู้เรียน

การถามคำถามของกรรมการนั้น ถ้าอยากได้คะแนนเยอะๆ ต้องตอบคำถามให้ชัดเจน แม่นยำ ไม่ตอบกำกวม พูดชัดเจน ไม่ต้องพูดเร็ว ช้าๆเน้นๆ ได้ใจความ ตรงประเด็น เพราะเขามีเวลาให้เราไม่มาก แค่ 20 นาทีในการสัมภาษณ์ 

การสาธิตการสอน เราสามารถจำลองเหตุการณ์ ให้คณะกรรมการเป็นนักเรียนในชั้นเรียนของเราได้ขอให้ทำให้เต็มที่

คำถามจริงสอบภาค ค ครูผู้ช่วย

 • โรงเรียนบนดอยไม่มีเน็ตสอนออนไลน์ยังไง
 • ทำไมถึงอยากเป็นครู
 • โรงเรียนไม่เงิน ไม่มีงบ ทำอย่างไร ในการจัดการเรียนการสอน
 • ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 • เด็กนักเรียน ชู 3 นิ้ว คุณมีความคิดเห็นอย่างไร
 • ทำไมคุณถึงอยากที่จะเป็นครู
 • ถ้ามีปัญหากับ ผอ โรงเรียน คุณจะทำอย่างไร
 • ถ้านักเรียนไม่ส่งงาน ทำให้ไม่มีคะแนนเลย เราจะทำอย่างไร (จะให้นักเรียนทำงานอย่างเดียวใช่ไหม)
 • ถ้าเจอสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถสอนปกติได้ เราจะมีวิธีการสอนอย่างไร
 • ผ่านการอบรมอะไรมาบ้าง
 • การเข้าร่วมกับชุมชน
 • ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 • ปัญหาการเรียนออนไลน์ถ้าเด็กมีโทรศัพท์แต่ไม่สามารถใช้เรียนได้จะทำอย่างไร
 • ถ้าต้องสอนเด็กประถมจะมีวิธีการสอนแบบไหน
 • ถ้านักเรียนเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนจะแก้อย่างไร
 • ทำงานที่ไหน -ทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ -คิดอย่างไรกับการสอนออนไลน์
 • ถ้าได้ไปสอนโรงเรียนที่มีครูแค่คนเดียวจะอยู่ได้ไหม
 • ถ้าได้สอนเรียนร่วมทำยังไง
 • เด็ก พิเศษ ในห้องเราจะทำยังให้เขาอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ เรามีวิธีจัดการยังไง
 • ถ้ามีผอ.ใช้ให้เราไปทำในเรื่องส่วนตัวเราจะทำไหม แล้วก็ถามต่างๆใน การทำงานของเรา
 • ถ้าได้ไปบรรจุโรงเรียนห่างไกลความเจริญ โรงเรียนบนดอย จะไหวไหม
 • โรงเรียนบนดอยไม่มีเน็ตสอนออนไลน์ยังไง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]