วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ตัวอย่างการเขียนจดหมายลาครู

ตัวอย่างการเขียนจดหมายลาครู

    บ้านปางลาว เลขที่1 หมู่ 5 ตำบลบ้านดู่ 
                                                                                                            อำเภอเมืองเชียงราย 57100

                                                                                15 มกราคม 2565

เรียน คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

                    เนื่องจากกระผมป่วยเป็นไข้หวัด จึงไม่สามารถมาเรียนได้ จึงขอลาป่วยเป็นเวลา 2 วัน คือ ตั้งแต่วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565
                    เมื่อกระผมหายเเล้ว จะมาเรียนตามปกติ

                                                                                 ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                                                                 ด.ช.เชียงราย เกรียงไกร

   

ขอรับรองว่าเป็นความจริง
……………………………….
          (ผู้ปกครอง)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]