วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

ข้อสอบ Google Form จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

08 มี.ค. 2022
4013

Google Form แบบสอบถามและแบบฟอร์มที่สร้างง่าย สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับการสำรวจความคิดเห็นและแบบสอบถามโดยไม่มีค่าใช้จ่าย Google Form เลือกคำถามได้หลากหลายประเภท ลากและวางเพื่อจัดเรียงคำถามและปรับแต่งค่าได้ง่ายเหมือนการวางรายการ ดูคำตอบปรากฏขึ้นแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลดิบและวิเคราะห์ด้วย Google ชีตหรือซอฟต์แวร์อื่น

ข้อสอบ Google Form จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลย

  1. ข้อใดเรียงลำดับการเริ่มต้นใช้งาน Google Form ได้ถูกต้อง
    ก. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google => คลิก Google Apps เลือก ไดรฟ์ => เพิ่มเติม => Google ฟอร์ม =>ใหม่
    ข. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google => คลิก Google Apps เลือก ไดรฟ์ => ใหม่ => เพิ่มเติม => Google ฟอร์ม
    ค. คลิก Google Apps เลือก ไดรฟ์ => ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google => Google ฟอร์ม =>ใหม่ => เพิ่มเติม
    ง. คลิก Google Apps เลือก ไดรฟ์ => เพิ่มเติม =>ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google=> Google ฟอร์ม =>ใหม่

2. จากภาพ หมายเลข 1 เป็นเครื่องมือในข้อใด

nothing

ก. เพิ่มรูปภาพ
ข. เพิ่มวีดีโอ
ค. เพิ่มคำถาม
ง. เพิ่มส่วน

3. จากภาพ หมายเลข 2 เป็นเครื่องมือในข้อใด

nothing

ก. เพิ่มรูปภาพ
ข. เพิ่มชื่อและรายละเอียด
ค. เพิ่มคำถาม
ง. เพิ่มส่วน

4. จากภาพ หมายเลข 3 เป็นเครื่องมือในข้อใด

nothing

ก. เพิ่มรูปภาพ
ข. เพิ่มชื่อและรายละเอียด
ค. เพิ่มคำถาม
ง. เพิ่มส่วน

5. จากภาพ หมายเลข 4 เป็นเครื่องมือในข้อใด

nothing

ก. เพิ่มรูปภาพ
ข. เพิ่มวีดีโอ
ค. เพิ่มคำถาม
ง. เพิ่มส่วน

6. จากภาพ หมายเลข 5 เป็นเครื่องมือในข้อใด

nothing

ก. เพิ่มรูปภาพ
ข. เพิ่มวีดีโอ
ค. เพิ่มคำถาม
ง. เพิ่มส่วน

7.จากภาพ หมายเลข 1 เป็นเครื่องมือใด

nothing

ก. แสดงภาพตัวอย่าง
ข. เปลี่ยนชุดสี/ธีม
ค. กำหนดรูปแบบการนำเสนอ
ง. การตั้งค่า

8. จากภาพ หมายเลข 2 เป็นเครื่องมือใด

nothing

ก. แสดงภาพตัวอย่าง
ข. เปลี่ยนชุดสี/ธีม
ค. กำหนดรูปแบบการนำเสนอ
ง. การตั้งค่า

9. จากภาพ หมายเลข 3 เป็นเครื่องมือใด

nothing

ก. แสดงภาพตัวอย่าง
ข. เปลี่ยนชุดสี/ธีม
ค. กำหนดรูปแบบการนำเสนอ
ง. การตั้งค่า

10. ข้อใดเป็นการกำหนดให้ Google Form ให้เป็นข้อสอบย่อย

ก. ตั้งค่า => ข้อสอบย่อย
ข. ตั้งค่า => ทั่วไป => ข้อสอบย่อย
ค. ตั้งค่า => งานนำเสนอ => ข้อสอบย่อย
ง. ตั้งค่า => ข้อสอบย่อย => ทำให้เป็นข้อสอบย่อย

11. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของข้อคำถามใน Google Form
ก. จับคู่ความสัมพันธ์
ข. หลายตัวเลือก
ค. คำตอบสั้น
ง. สเกลเชิงเส้น

12. แบบทดสอบที่สร้างโดยใช้ Google Form จะเก็บข้อมูลไว้ที่ใด
ก. Google Form
ข. Google Drive
ค. เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สร้าง
ง. Google Sites

13. หากต้องการดูผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนสามารถเข้าไปดูที่ส่วนใด
ก. ค่าสถิติ
ข. การตั้งค่า
ค. การตอบกลับ
ง. ข้อมูลสรุป

14. หากต้องการดูค่าเฉลี่ยของผลการสอบของนักเรียนทุกคนมีขั้นตอนอย่างไร
ก. ค่าสถิติ => การตอบกลับ
ข. การตอบกลับ => ข้อมูลสรุป
ค. ข้อมูลสรุป = แยกรายการ
ง. การตอบกลับ => ข้อมูลสรุป => แยกรายการ

15. ค่าสถิติข้อใดไม่สามารถแสดงผลได้ใน Google Form
ก. Median
ข. Mean
ค. S.D.
ง. Range

16. ข้อใด คือ Google sheet

ก. รูปที่ 1
ข. รูปที่ 2
ค. รูปที่ 3
ง. รูปที่ 4

17. จากรูปคือข้อใด

ก. Google sheet
ข. Google slide
ค. Google doc
ง. Google drive

18. จากรูปคือข้อใด

ก. Google sheet
ข. Google slide
ค. Google doc
ง. Google drive

19. จากรูปคือข้อใด

ก. Google sheet
ข. Google slide
ค. Google doc
ง. Google drive

20. ข้อใดคือ e-mail

ก. ครูเชียงรายแอดเมล์ดอทคอม
ข. kruchiangrai@admin
ค. [email protected]
ง. [email protected]

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]