วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

อัพเดทใหม่ล่าสุด ตารางสอบ GAT/PAT 2565 ดูที่นี่เลย

06 มี.ค. 2022
1133

GAT/PAT ปี 2565 สอบวันไหน ดูที่นี่ได้เลย

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

 • เวลา 08.30-11.30 น. : สอบรหัสวิชา 85 GAT ความถนัดทั่วไป
 • เวลา 13.00-16.00 น. : สอบรหัสวิชา 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 

 • เวลา 08.30-11.30 น. : สอบรหัสวิชา 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • เวลา 13.00-16.00 น. : สอบรหัสวิชา 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 

 • เวลา 08.30-11.30 น. : สอบรหัสวิชา 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • เวลา 13.00-16.00 น. : สอบรหัสวิชา 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

 • เวลา 08.30-11.30 น. : สอบรหัสวิชา 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • เวลา 13.00-16.00 น. : สอบรหัสวิชา ดังนี้
 1. สอบรหัสวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 2. สอบรหัสวิชา 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
 3. สอบรหัสวิชา 79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 4. สอบรหัสวิชา 80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
 5. สอบรหัสวิชา 81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 6. สอบรหัสวิชา 82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
 7. สอบรหัสวิชา 83 PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

9 วิชาสามัญ ปี 2565 สอบวันไหน

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 

 • เวลา 08.30-10.00 น. : สอบรหัสวิชา 69 ชีววิทยา
 • เวลา 11.00-12.30 น. : สอบรหัสวิชา 49 ฟิสิกส์
 • เวลา 13.30-15.00 น. : สอบรหัสวิชา 09 ภาษาไทย
 • เวลา 15.30-17.00 น. : สอบรหัสวิชา 19 สังคมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 

 • เวลา 08.30-10.00 น. : สอบรหัสวิชา 39 คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)
 • เวลา 11.00-12.30 น. : สอบรหัสวิชา 29 ภาษาอังกฤษ
 • เวลา 13.30-15.00 น. : สอบรหัสวิชา 59 เคมี

ที่มา https://www.mytcas.com/news/update-gat-pat-2565

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]