วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 2564 พร้อมเฉลย

01 มี.ค. 2022
1476

ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 2564 พร้อมเฉลย

ตามที่ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ O-NET ป.6 2564 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 2564 พร้อมเฉลย
ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 2564 พร้อมเฉลย
ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 2564 พร้อมเฉลย

ที่มา www.niets.or.th

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]