วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ข้อสอบจดหมายลาครู เตรียมความพร้อม NT ภาษาไทย

28 ก.พ. 2022
1519

การเขียนจดหมายลาครู เป็นการเขียนจดหมายถึงครู เพื่อแจ้งสาเหตุของการหยุดเรียน เนื่องจากการป่วยหรือมีกิจธุระจำเป็น ผู้เขียนต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงาม เรียบร้อยถูกต้อง ใช้ภาษาที่สุภาพ เขียนเฉพาะใจความสำคัญ ใช้กระดาษสีขาว สะอาด ไม่ยับยู่ยี่หรือฉีกขาด ไม่มีรอยลบที่สกปรก

ข้อสอบจดหมายลาครู เตรียมความพร้อม NT ภาษาไทย
ข้อสอบเตรียมความพร้อม NT ภาษาไทย
สาระที่ 2 การเขียน ออกสอบ 3 ข้อ เขียนตอบสั้น 2 ข้อ เขียนตอบอิสระ 1 ข้อ
ตัวชี้วัด เขียนจดหมายลาครู (ท 2.1 ป.3/2)
ออกสอบ 1 ข้อ ระดับความเข้าใจ เขียนตอบสั้นๆ

ตัวอย่างข้อสอบจดหมายลาครู จงเติมคำตอบให้ถูกต้อง

 1. คำลงท้าย การเขียนจดหมายลาครู
  ตอบ…
 2. คำขึ้นต้น การเขียนจดหมายลาครู
  ตอบ…
 3. คำรับรองต้องใส่ชื่อของใคร
  ตอบ…
 4. คำลงท้ายขออนุญาลาป่วยเขียนได้อย่างไร
  ตอบ…
 5. คำลงท้ายขออนุญาลากิจเขียนได้อย่างไร
  ตอบ…
ข้อสอบจดหมายลาครู
ข้อสอบจดหมายลาครู ที่มา www.facebook.com/krulangnadia

สามารถศึกษารายละเอียด การเขียนจดหมายลาครูได้ที่นี่

การเขียนจดหมายลาครู

ตัวอย่าง การเขียนจดหมายลาครู

ตัวอย่างการเขียนจดหมายลาครู ลากิจ ลาป่วย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]