วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง

สพฐ. ออกแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง

ที่ ศธ 04009/ว 411 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกตำแหน่ง

ลิงก์ดาวน์โหลด เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ทุกตำแหน่ง

ตำแหน่งครู

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

รายละเอียด

หนังสือ สพฐ. ว 411 ลว 20 ม.ค.65

QR Code แนวทางการดำเนินการฯ  

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น