วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ประกาศเปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. 6 กลุ่มวิชาชีพ 35 ตำแหน่ง ปี65

25 ก.พ. 2022
833

ประกาศเปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. 6 กลุ่มวิชาชีพ 35 ตำแหน่ง

  1. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  3. กลุ่มวิชาช่างยนต์
  4. กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
  5. กลุ่มวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  6. กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ

อัตราเงินเดือน

  1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท
  2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท
  3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

ช่องทางการสมัคร

ประกาศเปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. 6 กลุ่มวิชาชีพ 35 ตำแหน่ง ปี65 สมัครสอบ https://bit.ly/3paySR9

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]