วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ 2565

วิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2565 สามารถทำได้โดยการเข้าไป สมัครสมาชิกผ่านระบบ KSP จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วดำเนินการยื่นต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์กันได้เลย

ขั้นตอนแรกเข้าไปเช็คก่อนว่าใบประกอบฯ หมดวันไหน

https://www.ksp.or.th/service/license_search.php

ขั้นตอนที่สองเข้าไปต่อได้เลย
https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx


คำถามที่พบบ่อย

ใบอนุญาตหมดอายุเกิน 5 ปีแล้ว สามารถต่ออายุได้หรือไม่

ตอบ ได้ คือ ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ พร้อมเอกสารหลักฐาน และให้ชำระค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท

สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่ไหนบ้าง

ตอบ ยื่นผ่านระบบ KSP Self Service และ KSP School 2. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ส่วนกลาง)

การต่ออายุใบอนุญาตใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

ตอบ คำขอต่ออายุใบอนุญาต สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม

ปัจจุบันไม่ได้ประกอบวิชาชีพครู สามารถต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้หรือไม่

ตอบ ได้ คือ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังมิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่จะต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติในการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้เมื่อไหร่

ตอบ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ต่อเลขาธิการคุรุสภาภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุแล้ว สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้หรือไม่

ตอบ สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ คือ ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ พร้อมเอกสารหลักฐาน และให้ชำระค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท

KSP Self-Service


ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]
31 ความคิดเห็น
นางสาวสายรุ้ง เพชรแก้ว เมื่อ 20/02/2022 13:46

ขออนุญาตสอบถามค่ะ ต่อออนไลน์ ขึ้นสถานะผ่านแล้ว ชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ต้องปริ้นใบคำขอเพื่อลงชื่อแล้วส่งกลับไปที่คุรุสภาอีกไหมคะ เพราะในใบคำขอต้องให้หัวหน้าสถานศึกษารับรองคุณสมบัติด้วยค่ะ

ปิยณัฐ เมื่อ 20/02/2022 13:46

การต่อใบประกอบวิชาชีพ ในปัจจุบัน (16 มีนาคม 2565)
เป็นการต่อใบประกอบ ทางอินเทอร์เน็ต ที่รวดเร็วมากเลยครับ
– ทำการยื่นต่อใบอนุญาต วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
– ตรวจหลักฐานเสร็จ แล้ว ผ่านการตรวจ วันที่ 3 มีนาคม 2565
– ระบบขึ้นว่า กลั่นกรอง จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2565
(ระบบขึ้นว่ากลั่นกรองก็จริงครับ แต่ระบบอนุมัติ ให้ปริ้นใบประกอบ วันที่ 16 มีนาคม 2565 เพราะวันที่ 15 มีนาคม 2565 นั้น ระบบยังไม่ได้ขึ้นให้ปริ้นใบประกอบครับ)
– รวมแล้ว 22 วัน (ถือว่าเร็วมากเลยครับ)
หมายเหตุ : 1. เราต้องตรวจสอบสถานะของการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทุกๆ วัน ครับ
ขั้นตอน ที่ 1. 1.1 ใบอนุญาต 1.2 ขอต่อใบอนุญาต 1.3 ตรวจสอบข้อมูล ขอต่ออายุใบอนุญาต
ขั้นตอนที่ 2. 2.1 ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และสำเนาใบอนุญาต
2 หมวดนี้ เราต้องตรวจดูทุกวันครับ
————-
ผมประทับใจในการทำงาน ของ คุรุสภา มากๆ เลยครับ

สุมิตรา เมื่อ 20/02/2022 13:46

ขออนุญาตสอบถามค่ะ ดำเนินการต่อใบประกอบวิชาชีพทางออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว ต้องรออีกกี่วันคะ ถึงจะผ่านการตรวจสอบ

สุมิตรา เมื่อ 20/02/2022 13:46

ขออนุญาตสอบถามค่ะ ดำเนินการต่อใบประกอบวิชาชีพทางออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว ต้องรออีกกี่วันคะ ถึงจะผ่านการตรวจสอบ ยื่นเอกสารไปวันที่ 30 มีนาคม 2565

ดวงดาว เมื่อ 20/02/2022 13:46

ขออนุญาตสอบถามคะ การต่อใบประกอบวิชาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องรอให้การตรวจสอบผ่านก่อนหรือไม่คะ ถึงต้องชำระเงิน หรือว่าชำระได้เลยคะ

พรภิมล กิฬาพันธ์ เมื่อ 20/02/2022 13:46

สอบถามค่ะ จ่ายเงินค่าต่อเรียบร้อยแล้วทางไปรษณีย์ แต่ต่ออนไลน์ไม่สำเร็จทั้งที่สแกนเอกสารเข้าไปแล้ว ตั้งแต่ปี 62 ต้องดำเนินการยังไงคะ

นภารัตน์ เมื่อ 20/02/2022 13:46

คือ ผ่านไป 20 วัน ระบบยังไม่โชว์สถานะอะไรเลย แล้วก็เลยวันหมดอายุแล้ว
สรุป ต้องเสียค่าปรับ 200 บาท ฟรีๆ ว่างั้น
ระบบตรวจสอบช้ามาก คือทำอะไรอยู่ จัดการระบบใหม่ตรงนี้ได้ไหม

Ja เมื่อ 20/02/2022 13:46

ต่อใบประกอบผ่านระบบออนไลน์กดบันทึกแล้วเลขที่คำขอจะขึ้นมาใช่ไหมคะ แต่นี้ไม่ขึ้น ทำยังงัยคะ

นายราชัญ มาตย์เทพ เมื่อ 20/02/2022 13:46

ขออนุญาตสอบถามครับ จากที่ขอต่อใบประกอบผ่านระบบออนไลน์
ขั้นตอนบันทึกและตรวจสอบวันที่ 27 ก.พ.65 ,ขั้นตอนเสนอกรั่นกรอง 12 มีนาคม 65 จนถึงวันนี้ 8พ.ค.65 ยังไม่ถึงขั้นตอนนำเสนอ กมว.เลยครับ เวลาผ่านจะเกือบ 3 เดือนแล้ว ขั้นตอนสำเนาอิเล็กทรอนิกส์วันไหน

อลงกต ชูหมื่นไวย์ เมื่อ 20/02/2022 13:46

หลังจากต่อ กี่วันจะสามารถปริ้นใบจ่ายเงินได้ครับ ตรวจสถานะก็ไม่ได้ โทรหาคอเซนเตอร์ก็ยากมากครับ

ณัฐพล เมื่อ 20/02/2022 13:46

ทำเรื่องตั้งแต่ 2 มีนา 65 นำเสนอ กมว 28 มีนา 65 จากนั้นเงียบกริบจนถึงวันนี้ ช้ามากครับ

นางรุ่งลาวัลัลย์ สโตแฮนเซอร์ เมื่อ 20/02/2022 13:46

กรณีจดทะเบียนเปลี่ยน นามสกุลนี้ต้องทำยังไงค่ะเพราะในระบบต้องใช้บัตรล่าสุดพอกีอกข้อมูลปัจจุบันแล้วทุกอย่างเรียบร้อยพอจะเข้ารบบบอข้อมูลไม่ปกติรอเจ้า ตรวจสอบหรือต้องใช้ข้อมูลเดิมก่อนค่อยเพิ่มเปลี่ยนเป็นอันใบค่ะงง

จุฑามาศ เมื่อ 20/02/2022 13:46

สอบถามข้อมูลค่ะ ทำเรื่องต่อใบประกอบวิชาชีพครูตั้งแต่เดือนพ.ค. 65 ถึงมิ.ย. 65 บันทึกข้อมูลและส่งตรวจสอบไม่สำเร็จ ขึ้น error ตลอดค่ะ หรือบางทีก็ให้กรอกข้อมูลใหม่ตลอด จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ

เสาวลักษณ์ สุธน เมื่อ 20/02/2022 13:46

ขอสอบถามคะ ข้อมูลขึ้นว่า อยู่ในขั้นตอนเตรียมข้อมูลประมวลกลั่นกรองผล แต่สถานะผ่าน * ไม่มีรูปเครื่องปริ้น ให้ปริ้น
ยื่นตั้งแต่ 04 /04 /65 แบบนี้แสดงว่าต้องรอต่อไป ใช่ไหมค่ะ คือไม่สามารถปริ้นออนไลน์ได้

ยอดขวัญ ทองเล่ม เมื่อ 20/02/2022 13:46

ต้องการต่อใบประกอบแต่ลืมรหัสเข้าค่ะ ต้องทำอย่างไรคะ

วรรณิศา เมื่อ 20/02/2022 13:46

เตรียมข้อมูลประมวลผลกลั่นกรอง ตั้งแต่11 พ.ค.65 จนวันนี้18/6/65ยังไม่ขยับไปใหนเลย ติดต่อทางใหนได้คะ ช้าเกินไป และถ้าไปต่อด้วยตนเองใหม่ได้ใหมคะ ไม่อยากรอแล้ว

เอกรัตน์ บุญวงศ์ เมื่อ 20/02/2022 13:46

ขออนุญาตถามครับผมต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ตั้งแต่เดือนเมษายน256ประมาณกี่วันครับได้ใบประกอบวิชาชีพครู

วรรวิษา เมื่อ 20/02/2022 13:46

ยื่นเอกสารประกอบการขอในข้อ2.1ข้อ1และ2.2ข้อ2ไม่อยู่ในเกณฑ์หรือวันที่คุรุสภากำหนด ถ้าต้องการยกเลิกเอกสารประกอบตามข้อดังกล่าวนั้นต้องทำอย่าไรคะ

นายสมพงศ์. จำปาทิพย์ เมื่อ 20/02/2022 13:46

กรณีจ่ายค่าต่อใบประกอบวิชาชีพออนไลน์เกินวันที่กำหนดวันต้องทำไงครับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ

ศิริญญา เมื่อ 20/02/2022 13:46

ถ้าขึ้นว่าขอเอกสารเพิ่มเติม แต่เราเข้าไปดูแล้ว ไม่มีว่าต้องการเอกสารอะไรแจ้งมา เราต้องทำยังไงค่ะ นี่ต่อออนไลน์มาสามสี่เดือน ยังไม่ได้ใบเลยค่ะ

สุวิตรี ชูทอง เมื่อ 20/02/2022 13:46

ครั้งก่อนยื่นต่อใบประกอบวิชาชีพครูก่อนจะหมดอายุ ยื่นกี่รอบโทรไปสอบถามก็บอกยังไม่ยื่น พอใบประกอบหมดอายุ ยื่นรอบเดียวผ่านเลยแถมต้องจ่ายค่าปรับอีก200คืองงค่ะ
พอมาครั้งนี้ยื่นต่อใบประกอบผู้บริหารใกล้จะหมออายุแล้ว ยื่นไปหลายรอบแล้ว ยังไปปรากฎหลักฐานใดๆ ยังบอกไม่ได้ยื่น คือต้องทำยังไงคะ

วิชชุลดา ฤทธิเดช เมื่อ 20/02/2022 13:46

ลืมรหัสผ่านดำเนินการขอพอกรอกข้อมูลแล้วบอกว่าข้อมูลผิดพลาดไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ

อริยา หิมะคุณ เมื่อ 20/02/2022 13:46

ผู้บริหารสถานศึกษาม่ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต้องต่อใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่

รชต ไหมพรม เมื่อ 20/02/2022 13:46

ขอทำใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเรื่องทางออนไลน์แล้ว ต้องรอระยะเวลากี่วันถึงจะอนุมัติครับ

ศรีนคร หาทวีแสน เมื่อ 20/02/2022 13:46

กรณีชำระเงินค่าขอต่อใบอนุญาตฯแล้ว ต้องแจ้ง หรือส่งหลักฐานการชำระเงินหรือเปล่าครับ หรือว่าทางคุรุสภา จะเช็คเอง ครับ

ธนาศรี เมื่อ 20/02/2022 13:46

สถานะ ขอเอกสารเพิ่มเติม ต้องทำอย่างไรต่อ

ปวีณา เมื่อ 20/02/2022 13:46

ตอนนี้เข้า KSP ไม่ได้เลยค่ะ เพราะอะไรคะ วันนี้ 7 ก.พ.66

น่าจะมีคนเข้าเยอะหรือเปล่าครับ

รุ่งทิวา สืบมา เมื่อ 20/02/2022 13:46

ขออนุญาตสอบถามค่ะยื่นต่อใบประกอบฯออนไลน์ไปแล้ว 20 ตรวจสอบสถานะแล้วยังไม่ขึ้นเลขที่คำขอ ไม่มีข้อมูล ในตารางข้างล่าง ไม่ทราบต้องรอประมาณกี่วันคะ

Kittisak Siangboon เมื่อ 20/02/2022 13:46

เลยวันที่กำหนดชำระเงิน ต้องทำอย่างไรครับถึงจะชำระเงินได้ หรือต้องให้ต่อใบอนุญาตใหม่หรือครับ