วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

แจกแนวข้อสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรี

13 ก.พ. 2022
12508

ข้อสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย จากสำนักงาน ก.พ. มีครบทุกระดับ สามารถดาวน์โหลด PDF ได้เลย รายละเอียดเบื้องต้น แนว ข้อสอบ ก.พ. 65 PDF ข้อมูล เต็มคุณภาพ เฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ลองอ่านดูเลย แล้วจะติดใจ ข้อสอบ ก.พ. พื้นฐาน แนวข้อสอบ กพ 65 พร้อมเฉลย test & pdf ตามหลักเกณฑ์ใหม่ วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

แนวข้อสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย ที่ให้ทุกคนสามารถทำได้ฟรี! ข้อสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย ใครยังไม่เคยสอบและกำลังเตรียมตัวสอบอยู่ ห้ามพลาด!

แนวข้อสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย


1. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมเฉลย อธิบายละเอียด

2. วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย อธิบายอย่างละเอียด

3. ความสามารถทางด้านตัวเลข ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

4. อนุกรม ในรูปแบบต่างๆ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

5. เงื่อนไขสัญลักษณ์ และการวิเคราะห์ตารางข้อมูล พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

6. ความสามารถทางด้านเหตุผล พร้อมคำเฉลยอย่างละเอียด

7. การวิเคราะห์สรุปเหตุผล การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

8. วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

ตัวอย่างไฟล์ แนวข้อสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ก.พ. 65
ข้อสอบ ก.พ. 65
แนวข้อสอบ ก.พ. 65
ข้อสอบ ก.พ. 65
แนวข้อสอบ ก.พ. 65
ข้อสอบ ก.พ. 65

แจกแนวข้อสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดฟรีจากลิ้งค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย ภาค ก เล่ม 1

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย ภาค ก เล่ม 2

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย ภาค ก เล่ม 3

เครดิต นํามาเผยแพร่โดยประพันธ์ เวารัมย์ (แจกฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 36 เฉลี่ย: 4.5]