วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

สอบโอเน็ต 65 วันไหน ต้องอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลในการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง กระดาษคำตอบ โอเน็ต O-NET 2564 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 ซึ่งคุณครู นักเรียน ผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจ สามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะมีการจัดการสอบตามกำหนดการคือ

ป.6 สอบโอเน็ต ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
ม.3 สอบโอเน็ต ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
ม.6 สอบโอเน็ต ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565

O-NET-ปีการศึกษา-2565
O-NET-ปีการศึกษา-2565

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการเข้าห้องสอบ 
– ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
– ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
– ไปผิดสนามสอบ  ไม่มีสิทธิ์สอบ
– ไปสายเกิน 30 นาที  ไม่มีสิทธิ์สอบวิชานั้น
– ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
– นั่งสอบจนหมดเวลา
– ใส่นาฬิกาธรรมดา  ใช้ดูเวลาเท่านั้น

สิ่งที่นำเข้าห้องสอบ โอเน็ต ได้
– บัตรประชาชน
– ปากกาลูกลื่น
– ดินสอ 2B
– ยางลบ
– กบเหลาดินสอ
– นาฬิกาข้อมือ แบบเข็ม


ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าระดับชั้น ม.6

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET สำหรับนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 / เทียบเท่า

ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าชั้น ป.6

ระบบสมัครสอบ O-NET เทียบเท่าชั้น ม.3

ระบบประกาศผล O-NET รายบุคคล


อ้างอิง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]