วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565 (64)

วิชาภาษาไทย  |  วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาคณิตศาสตร์   |  วิชาวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 (64)

วิชาภาษาไทย  |  วิชาภาษาอังกฤษ  |  วิชาคณิตศาสตร์   |  วิชาวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 (64)

วิชาภาษาไทย  |  วิชาภาษาอังกฤษ |  วิชาสังคมศึกษา  |  วิชาคณิตศาสตร์   |  วิชาวิทยาศาสตร์


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลในการสอบแต่ละระดับดังนี้

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลในการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง กระดาษคำตอบ โอเน็ต O-NET 2564 ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565 ซึ่งคุณครู นักเรียน ผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจ สามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะมีการจัดการสอบตามกำหนดการคือ

ป.6 สอบโอเน็ต ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
ม.3 สอบโอเน็ต ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
ม.6 สอบโอเน็ต ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]