โครงงานราวตากผ้าพับได้ โครงงานราวตากผ้าพับได้

ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ โครงงานราวตากผ้าพับได้

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ตได้นำ ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ของโรงเรียนมาให้คุณครูและนักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมดูเป็นตัวอย่างกันครับ ซึ่งเราสามารถทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับ

ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ โครงงานราวตากผ้าพับได้
โครงงานราวตากผ้าพับได้
โครงงานราวตากผ้าพับได้

โครงงานราวตากผ้าพับได้

โครงงาน ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ราวตากผ้าอัตโนมัติและนำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่าย สมองกลฝังตัวของโรงเรียนมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันกับการตากเสื้อผ้าคณะผู้จัดทำได้พบปัญหาในการตากและเก็บเสื้อผ้าเพราะเมื่อฝนตกบางครั้งไม่สามารถเก็บผ้าได้ทันและเมื่อฝนตกขณะเราไม่อยู่บ้านก็ไม่สามรถเก็บผ้าได้ทำให้ผ้าของเรานั้นเปียก ทางขณะผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ซึ่งช่วยในการเก็บผ้าได้โดยอัตโนมัติได้โดยสะดวกสบายและรถการเปียกของผ้าเมื่อฝนตกได้โดยใช้บอร์ด Kidbrgiht และ เซ็นเซอร์วัดความชื้น โดยให้เซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นและส่งข้อมูลไปที่บอร์ด หากเงื่อนไขเป็นจริงให้มอเตอร์ทำงานเพื่อหมุนและเก็บผ้าได้โดยอัตโนมัติจากการศึกษาพบว่าเมื่อฝนใกล้ตก ความชื้นในอากาศจะมีประมาณ 90 เราจึงเขียนเงื่อนไข 2 เงื่อนไขหากความชื้นถึง 90 จะเข้าเงื่อนไขแรกบอร์ดจะปล่อยไฟให้มอเตอร์ตัวแรกหมุนนำผ้าเข้ามาเก็บ หากความชื้นไม่ถึง 90 จะเข้าเงื่อนไขที่ 2 บอร์ดจะสั่งการให้มอเตอร์ตัวที่สองทำงาน นำผ้าออกไปตาก จะทำให้เราสามารถตากและเก็บผ้าโดยอัตโนมัติแม้เราไม่อยู่บ้านราวตากผ้าอัตโนมัติจะเก็บและตากผ้าให้เราได้โดยอัตโนมัติ

บทที่1บทนำความเป็นมาของโครงงาน

สังคมของชีวิตมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิต การสวมใส่เสื้อผ้าเมื่อสวมใส่แล้ว จำเป็นต้องมีการซักทำความสะอาดเป็นประจำ และจำเป็นต้องมีการตากเผื่อให้ผ้าแห้งและนำมาสวมใส่ต่อได้แต่เมื่อเข้าหน้าฝนซึ่งอาจจะมีฝนตกได้ทั้งวันและทุกวัน การตากผ้าจึงเป็นเรื่องลำบากเพราะการตากผ้าจำเป็นต้องตากกลางแจ้งเพื่อให้ผ้าแห้ง แต่เมื่อฝนตกลงมาจะทำให้ผ้าเปียก เราจึงจำเป็นต้องเก็บให้ทันก่อนฝนจะตก และหากฝนนั้นตกตอนเราไม่อยู่บ้าน แน่นอนว่าเราไม่สามารถเก็บผ้าได้จะทำให้ผ้าเปียกดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการจัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ไม่สามรถเก็บผ้าได้ทันตอนฝนตกไม่สาสมารถเก็บผ้าได้เมื่อฝนตกเพราะไม่อยู่บ้าน ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาหาข้อมูล ความชื้นในอากาศเมื่อฝนตก การเขียนโปรแกรม หลักการทำงานของบอร์ด การต่อวงจร ต่าง ๆ เพื่อนำความรู้และข้อมูลนั้น ๆ มาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์คือ ราวตากผ้าอัตโนมัติโดยมีหลักการทำงานคือ เมื่อความชื้นในอากาศถึง 90 ให้บอร์ดสั่งการ มอเตอร์ให้หมุนนำผ้าเข้ามาเก็บในที่ร่ม หากเมื่อไม่ถึง 90 แล้วให้บอร์ดสั่งการให้มอเตอร์ตัวที่สองหมุนผ้าออกไปตากกลางแจ้งใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อสามารถเก็บผ้าได้โดยไม่ต้องอยู่บ้าน

2. เพื่อลดการเปียกของผ้าเมื่อฝนตก

3. เพื่อความสะดากสะบาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผ้าไม่เปียกเมื่อฝนตก

2. ความสะดวกสะบายในการตากผ้าและเก็บผ้า

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

1. การเขียนโปรแกรมของบอร์ด KIDBRIGHT

2. การต่อวงจรไฟฟ้าและความชื้น

ดาวน์โหลด โครงงานราวตากผ้าพับได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *