วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

หนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เล่มไหนดี ?

หนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย

หนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เล่มไหนดี ที่นี่มีคำตอบมาดูกันเลย

หนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ปัจจุบันมีการสอบหลากหลายประเภทเพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านภาษา หรือการสอบวัดระดับชาติต่าง ๆ แต่ยังมีอีกหนึ่งการสอบที่เรียกได้ว่าเป็นการสอบครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ นั่นก็คือ การสอบบรรจุ ซึ่งหลายอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คนต้องอาศัยการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน อย่างอาชีพข้าราชการ ซึ่งทำให้เราต้องเลือกหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ที่ดีที่สุดมาอ่าน

โดยเฉพาะสายอาชีพครู ที่ต้องสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยก่อนจะเข้ารับราชการครูได้ ฉะนั้นการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคสมัยแห่งการแข่งขันทางอาชีพที่สูงแบบปัจจุบัน วันนี้ทางเราจึงขอแนะนำข้อมูลหนังสือสำหรับสอบครูผู้ช่วยว่าควรเลือกเล่มไหนดี

สอบบรรจุครูผู้ช่วย แบ่งออกเป็น 3 ภาคหลัก ๆ ดังนี้

  • ภาค ก สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นข้อสอบเกี่ยวกับความรู้โดยทั่วไปของครูและสังคมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ ประเพณี ภาษาอังกฤษ ข่าวสารบ้านเมืองในปัจจุบัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (พรบ.การศึกษา) มาตรฐานวิชาชีพ วินัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู นอกจากนี้ยังมีความรู้ความสามารถทั่วไปด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และการให้หตุผลอีกด้วย ซึ่งคะแนนรวมทั้งสิ้นทุกเรื่องของภาคนี้คือ 200 คะแนน
  • ภาค ข สอบวัดความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในภาคนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 100 คะแนน และวิชาเอกอีก 100 คะแนน 
  • ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในภาคนี้ใช้วิธีการสอบโดยการสัมภาษณ์เพื่อวัดทัศนคติ บุคลิกภาพของผู้สอบว่าเหมาะกับตำแหน่งครูหรือไม่ เนื่องจากการสอบนี้ใช้วิธีสัมภาษณ์และดูแฟ้มประวัติเป็นหลักจึงไม่จำเป็นต้องมีหนังสือเตรียมสอบ

ผู้สอบจะต้องสอบในแต่ละภาคให้ได้คะแนนมากกว่า 60% ขึ้นไป

ดาวน์โหลดหนังสือสอบครูผู้ช่วย 2564 ฟรี คลิกที่นี่


หนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF โหลดฟรี
แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 PDF ภาค ก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
แจกหนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย2564 ภาค ข PDF ความรู้ความสามารถ
แจกหนังสือสอบครูผู้ช่วย64 ไฟล์ PDF ความรู้ความเข้าใจการประพฤติปฏิบัติ
มาแล้วแจกฟรี หนังสือแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 2564 ไฟล์ PDF

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น