วันเสาร์, 28 มกราคม 2566

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ภาค ก พร้อมเฉลย

28 ม.ค. 2022
3763

สวัสดีทุกท่านที่ผ่านไปมาวันนี้ครูเชียงรายได้มีการนำ ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ภาค ก พร้อมเฉลย มาเผยแพร่ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณผู้จัดทำข้อสอบเป็นอย่างมาก สอบครูดอทคอม ซึ่งที่ได้จัดทำข้อสอบมาให้พวกเราได้ฝึกทำกันเพื่อฝึกฝนนำความรู้ที่ได้ไปสอบครู ผู้บริหาร เพื่อพัฒนาตนเองเเละเยาวชน

แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3 การบริหารและจัดการศึกษา ชุดที่ 1
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
9 พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2545
10 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
11 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
12 การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่
13 รวมแนวข้อสอบผู้บริหาร (การพัฒนาระบบราชการ)
14 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
15 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป

ตัวอย่างไฟล์ข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา 2565

ตัวอย่างไฟล์ ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ภาค ก พร้อมเฉลย 6 ชุด

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ภาค ก พร้อมเฉลย 1

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ภาค ก พร้อมเฉลย 2

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ภาค ก พร้อมเฉลย 3

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ภาค ก พร้อมเฉลย 4

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ภาค ก พร้อมเฉลย 5

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 ภาค ก พร้อมเฉลย 6

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 14 เฉลี่ย: 4.5]