วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

วงล้อสี Color Wheel

วงล้อสี Color Wheel

วงล้อ Color Wheel ) คือ เครื่องมือในการจัดเรียงสีที่มองเห็นด้วยตามนุษย์ ซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1666 โดย ไอแซก นิวตัน ที่ได้ทำการสร้างแผนที่สเปกตรัมสีลงบนวงกลม นอกจากนี้วงล้อสียังเป็นพื้นฐานของทฤษฎีสี เนื่องจากมันสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสีต่าง ๆ ได้

ที่มา www.goterrestrial.com

ทฤษฎีสีเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ เพื่อกำหนดสีที่ดูดีและสามารถใช้ได้จริง จึงเกิดเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกสี คู่สี เฉดสีและผสมสีต่าง ๆ ได้เข้ากัน การใช้สีได้อย่างถูกต้องนั้นช่วยทำให้ชิ้นงานมีความโดดเด่นและสะกดสายตารวมไปถึงความรู้สึกโดยรวมที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้ที่ได้เห็นชิ้นงานนั้น เครื่องมือที่ว่านั้นได้แก่ วงจรสีและอุณหภูมิสี

ทฤษฏีการจับคู่สี (Color wheel).

สีแดง+สีเหลือง = สีส้ม
แดง+น้ำเงิน = ม่วง
เหลือง + น้ำเงิน = เขียว

สีแดง ผสมกับสีส้ม ได้สี ส้มแดง
สีแดง ผสมกับสีม่วง ได้สีม่วงแดง

แดง + เขียว = น้ำตาล
น้ำเงิน + ส้ม = น้ำตาล
แดง + ขาว = ชมพู
น้ำเงิน + ขาว = ฟ้า

แม่สี-สีขั้นต้น

1. แม่สี หรือสีขั้นต้น (primary colours) มี 3 สี คือ สีเหลือง สีแดง และสีน้ำเงิน แม่สีทั้ง 3 สี เป็นสีที่ไม่สามารถผสมขึ้นมาได้ แต่สามารถผสมเข้าด้วยกันเป็นสีอื่น ๆ ได้

สีขั้นที่ 2 นำแม่สีมาผสมกัน

2. สีขั้นที่สอง (secondary colours) มี 3 สี เกิดจากการนำแม่สีทั้ง 3 มาผสมกันเข้าทีละคู่ก็จะได้สีออกมาดังนี้

– สีเหลือง + สีแดง > สีส้ม
– สีเหลือง + สีน้ำเงิน > สีเขียว
– สีแดง + สีน้ำเงิน > สีม่วง

สีขั้นที่ 3

3. สีขั้นที่สาม (tertiary colours) เป็นสีที่ได้จากการนำสีขั้นที่ 2 ผสมกับแม่สีทีละคู่ ก็จะได้สีเพิ่มขึ้นอีก 6 สี คือ ส้มเหลือง ส้มแดง เขียวเหลือง เขียวน้ำเงิน ม่วงแดง ม่วงน้ำเงิน

สีกลาง

4. สีกลาง (neutral colour) เป็นสีที่เกิดจากการนำเอาสีทุกสีผสมรวมกันเข้า หรือเอาแม่สีทั้ง 3 สี รวมกัน ก็จะได้สีกลาง ซึ่งเป็นสีเทาแก่ ๆ เกือบดำ

วงล้อสี (colour wheel)

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 3]