วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

วงล้อสุ่มชื่อนักเรียน ออนไลน์ wheelofnames

วงล้อสุ่มชื่อนักเรียน ออนไลน์ wheelofnames

ข้อดีของการใช้งาน

1. ฟรี
2. สะดวกสามารถบันทึกนักเรียนหลาย ๆ ห้องได้
3. กระตุ้นความสนใจผู้เรียน
4. ประยุกต์ในเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

วิธีการใช้งานโปรแกรม

  1. ครูผู้สอนเข้าเว็บไซต์ https://wheelofnames.com/th  อาจจะเข้าผ่าน คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่สะดวก
  2. เลือกเปลี่ยนเป็นภาษาในการใช้งานโปรแกม
  3.  เพิ่มชื่อนักเรียน หรืออาจจะใช้เป็นเลขที่ (แนะนำว่าให้คัดลอกชื่อจากโปรแกรม Excel)
  4.  ทำการกดบันทึกรายชื่อนักเรียน (ตัวโปรแกรมจะให้เชื่อต่อกับบัญชี G-Mail หรือ Facebook)
  5. กดลุ่มชื่อได้ที่วงล้อ เป็นการสุ่มชื่อ
    ***เลือกการตั้งค่าได้ว่าจะเมื่อชื่อถูกสุ่มแล้วจะตัดชื่อนั้นออกหรือไม่
    ***การตั้งค่าความเร็วในการหมุน

คุณครูลองนำไปใช้ในห้องเรียนแล้วได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักเรียน และในส่วนของการใช้งานค่อนข้างง่ายมาก ๆ 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]