วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

วิธีตัดเกรดนักเรียน ด้วย Excel ง่ายๆ

วิธีตัดเกรดนักเรียน ด้วย Excel นั้นสามารถทำได้ง่ายมาก เพราะ Excel มีฟังก์ชันการทำงานด้านการเช็คเงื่อนไขที่เราสามารถนำมาใช้ประยุกต์เขียนสูตรในการตัดเกรดนักเรียนได้เป็นอย่างดี

หลาย ๆ ท่านคงจะรู้จักฟังก์ชัน IF ในโปรแกรม Microsoft Excel กันแล้วนะครับ ซึ่งฟังก์ชันนี้มีสำหรับเขียนสูตรคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด วันนี้จะมาแนะนำการเขียนสูตรเพื่อตัดเกรดนักเรียนโดยใช้ฟังก์ชัน IF ในโปรแกรม Mocrosoft Excel กันครับ

วิธีตัดเกรดนักเรียน ด้วย Excel

สมมติว่าเรามีเงื่อนไขในการตัดเกรดนักเรียนดังนี้

  • คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไปเกรด 4
  • คะแนนตั้งแต่ 75-79 เกรด 3.5
  • คะแนนตั้งแต่ 70-74 เกรด 3
  • คะแนนตั้งแต่ 65-69 เกรด 2.5
  • คะแนนตั้งแต่ 60-64 เกรด 2
  • คะแนนตั้งแต่ 55-59 เกรด 1.5
  • คะแนนตั้งแต่ 50-54 เกรด 1
  • คะแนนต่ำกว่า 50 เกรด 0

และเรามีรายชื่อนักเรียนและคะแนนในตารางของโปรแกรม Microsoft Excel เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังภาพด้านล่าง เรามีรายชื่อและคะแนนของนักเรียนในตารางเป็นที่เรียบร้อย จะเห็นได้ว่าในตาราง คะแนนขอนนักเรียนจะอยู่ที่คอลัมน์ D ดังนั้น เมื่อเราจะเขียนสูตรเพื่อตัดเกรด เราต้องอ้างข้อมูลในเซลล์ที่อยู่ในคอลัมน์ D ตัวอย่างเช่น จะตัดเกรดของนักเรียนคนที่ 1 ซึ่งคะแนนของนักเรียนคนนี้อยู่ที่คอลัมน์ D ในแถวที่ 2 ดังนั้น เมื่อเขียนสูตรเราต้องอ้างอิงคะแนนที่เซลล์ D2 และต้องเขียนสูตรที่เซลล์ E2 เพื่อต้องการให้เกรดแสดงอยู่ที่หลังเซลล์คะแนน

ให้เราดับเบิ้ลคลิกที่เซลล์ที่ต้องการใส่สูตรแล้วพิมพ์สูตรลงไปได้เลย แล้วกดปุ่ม Enter หรือคลิกที่เซลล์ที่ต้องการใส่สูตร แล้วพิมพ์สูตรที่แถบสูตรคำนวณ (Formula Bar) แล้วกดปุ่ม Enter ก็ได้เช่นกัน โดยให้พิมพ์สูตรสำหรับตัดเกรดนักเรียนดังนี้

สูตรสำหรับการตัดเกรดใน Excel

=IF(D3>=80,4,IF(D3>=75,3.5,IF(D3>=70,3,IF(D3>=65,2.5,IF(D3>=60,2,IF(D3>=55,1.5,IF(D3>=50,1,IF(D3<50,0))))))))

หลังจากพิมพ์สูตรที่เซลล์แรกแล้ว ในเซลล์ต่อ ๆ ไปเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์สูตรใหม่ให้เสียเวลา เราสามารถคลิกลากเพื่อคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ถัดไปได้เลย

การคัดลอกสูตร

สำหรับการคัดลอกสูตรนั้น ให้คลิกที่เซลล์ที่เราได้ใส่สูตรไปแล้วก่อนหน้านี้ แล้วเอาเมาส์ไปชี้ที่มุมล่างขวาของเซลล์ดังกล่าว จนเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นเครื่องหลายบวก ➕ หลังจากนั้นคลิกและลากเมาส์ลงไปด้านล่างจนถึงเซลล์สุดท้ายที่ต้องการวางสูตร ดังภาพด้านล่าง

ที่มา https://www.dcrub.com/calculate-grade-using-function-if-in-excel

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]