วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง แบบคำนวณค่าดัชนีมวลกาย ของนักเรียน

แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง แบบคำนวณค่าดัชนีมวลกาย ของนักเรียน

ทึกน้ำหนัก ส่วนสูง แบบคำนวณค่าดัชนีมวลกาย และคำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมของแต่ละคน

แบ่งปันไฟล์บันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง แบบคำนวณค่าดัชนีมวลกาย และคำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมของแต่ละคน โดยอิงจากอายุและเพศ แค่ใส่ตัวเลขโปรแกรมก็จะคำนวณให้อัตโนมัติ

คำนำหน้าให้ใส่ เด็กชาย/เด็กญิง ไม่ต้องใส่ตัวย่อนะคะสูตรจะได้คำนวณให้ได้

สำหรับนักเรียนอายุ 6-12 ปี

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]