วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 2565 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 2565 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก วิชาชีพครู พร้อมเฉลย

การสอบครูผู้ช่วยภาค ค เป็นประเมินจากการสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งในส่วนนี้วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อวัดแววความเป็นครู

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยภาค ก วิชาชีพครู พร้อมเฉลย
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 3
ดาวน์โหลด >> แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 4


และขอขอบคุณที่มา ทรูปลูกปัญญา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]