วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

การปฏิบัติงาน โอนย้าย การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครู

การปฏิบัติงาน โอนย้าย การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครู

โอนย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง บรรจุกลับ คู่มือ การปฏิบัติงาน โอนย้าย การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครู

ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล

  • ย้ายครู  ว24/2560  ว8/2549
  •  ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ว9/2554  ว24/2560  ว5/2559  ว9/2559  ว15/2559
  • ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ว18/2558

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการโอนย้า การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครู

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]