วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

แจกไฟล์ หน้าปกรายงาน แก้ไขได้ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

13 ธ.ค. 2021
2698

หน้าปกรายงาน แก้ไขได้ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

รูปแบบตัวอย่างการเขียนหน้าปกรายงาน แจกไฟล์ หน้าปกรายงาน แก้ไขได้ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ตัวอย่าง หน้าปกรายงาน ที่ถูกต้องกันนะครับ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดของหน้าปกรายงานจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ชื่อเรื่อง ชื่อโครงการ ของรายงาน พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนาขนาด20 px

2. ชื่อ หรือ คณะผู้จัดทำรายงาน พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนาขนาด18 px

3. รายงานฉบับนี้เสนอใคร พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนาขนาด18 px

4. รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอะไร พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนาขนาด18 px

5. ภาคเรียนใดและปีการศึกษาใด โรงเรียน มหาวิทยาลัยของผู้จัดทำรายงานพิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนาขนาด18 px

วิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์

 • ปกใส (กระดาษใส ขนาด A4 ปกป้องการเปียกน้ำ หรือเลอะสิ่งสกปรก)
 • ปกนอก
 • หน้ารองปก (กระดาษเปล่า)
 • หน้าปกใน (รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว)
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • เนื้อเรื่อง โดยประกอบด้วย บทนำ ส่วนเนื้อหา บทสรุป
 • บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง
 • ภาคผนวก
 • รองปกหลัง (กระดาษเปล่า)
 • ปกใน รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว
 • ปกใส เหมือนด้านหนัา

ตัวอย่างหน้าปกรายงานสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]