วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ปกเอกสาร ปกประกอบการประเมิน แก้ไขได้ด้วยตนเอง

13 ธ.ค. 2021
2147

ปกเอกสาร ปกประกอบการประเมิน แก้ไขได้ทุกข้อความ สามารถปรับใช้ได้ตามงานที่ต้องการด้วยโปรแกรม PowerPoint และ Photoshop

ปกเอกสาร ปกประกอบการประเมิน แก้ไขได้ทุกข้อความ สามารถปรับใช้ได้ตามงานที่ต้องการ ด้วยโปรแกรม PowerPoint และ Photoshop

File Type : .psd / .pptx

Download : https://drive.google.com

กดไลก์ กดแชร์ กดติดตามเพจไว้ให้ดี มีแจกทุกสัปดาห์

สำหรับห้อง ” ปก[Group] ” รวมไฟล์ทุกอย่าง

ราคาเพียง 175 บาท / ตลอดชีพ

อัปเดตงานตลอด โดยมีรายละเอียดดังนี้

– รูปแบบตัวอักษร [Fonts]
– ปก – แผนการเรียนรู้
– ปก – หลักสูตรสถานศึกษา
– ปก – แผนปฏิบัติการประจําปี
– ปก – รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล [SAR]
– ปก – แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล [ID Plan]
– ปก – ธุรการชั้นเรียน
– ปก – เอกสารประกอบหลักสูตร แยกกลุ่มสาระ
– ปก – รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
– ปก – รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ [PLC]
– ปก – การขอย้าย
– ปก – แฟ้มประเมิน ว.17
– ปก – แฟ้มประเมิน ว.21
– ปก – แฟ้มประเมิน ว.26
– ปก – แฟ้มเกียรติบัตร – แฟ้มคำสั่ง – แฟ้มประมวลภาพกิจกรรม
– ปก – เสนอขอรางวัลต่าง ๆ
– ปก – กิจกรรมอื่น ๆ
– จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
– เกียรติบัตร
– แฟ้มสะสมผลงาน [Portfolio]
– แผ่นพับ
– Template PowerPoint
– อื่น ๆ
– ป้ายโปสเตอร์
– บอร์ด 3 พับ

*** ทุกปกสามารถนำไปประยุกต์ปรับเปลี่ยนชื่อหัวข้อได้เลย ตามต้องการ

Download : https://drive.google.com

ที่มา https://www.facebook.com/pol4s/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]